Porezne

PRIJAVA/POTVRDA O OBRA Č UNATOM I PLA Ć ENOM POREZU PO ...

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA Porezna uprava Federacije BiH FEDERAL MINISTRY OF FINANCE Tax Administration of FBiH _____ Ispostava Porezne uprave - Branch Office of TA od - from: do - to:

www.feb.ba

Porezne i poslovne vijesti / Tax and Business Newsletter

kolovoz 2011. / August 2011 Porezne i poslovne vijesti Tax and Business Newsletter

www.grantthornton.hr

Porezne i poslovne vijesti

ožujak 2009. March 2009 crolex.hr Porezne i poslovne vijesti Tax and Business Newsletter Sadržaj Mišljenja Porezne uprave Porezne olakšice za područja posebne državne •* skrbi Porezni tretman troškova povezanih s •* obavljanjem djelatnosti nadzora računovodstvo i revizija Dugotrajna ...

www.zgombic.hr

ZAHTJEV ZA UMANJENJE POREZNE OBVEZE ILI POVRAT VIŠE ...

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMJERAK 1 MINISTARSTVO FINANCIJA-POREZNA UPRAVA - za podnositelja zahtjeva - THE REPUBLIC OF CROATIA ...

www.steuerliches-info-center.de

Porezne i poslovne vijesti / Tax and Business Newsletter

listopad 2011. / October 2011 Porezne i poslovne vijesti Tax and Business Newsletter

www.grantthornton.hr

Porezne i poslovne vijesti

listopad 2009. October 2009 2 2 Mišljenja Ministarstva financija Porezni tretman podmirenja kamata obračunskim plaćanjem Na*temelju*upita*poreznog*obveznika, *Porezna*je*uprava* izdala*pisano*mišljenje*o*poreznom*tretmanu*podmi-renja*kamata*obračunskim*plaćanjem.

www.zgombic.hr

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMJERAK 1

zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat viŠe plaĆenog poreza na kamate i sliČna davanja prema ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja izmeĐu republike hrvatske i r e p u b l i k a h r v a t s k a ...

www.porezna-uprava.hr

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMJERAK 1

Mjesto i datum - Place and date Pečat - Stamp Potpis - Signature X. NAPOMENE POREZNE UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE (ako ih ima) - CROATIAN TAX AUTHORITIES REMARKS (if any) UPUTA ZA POPUNJAVANJE: OSTALI DOHODAK 1.

www.porezna-uprava.hr

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA Porezna uprava Federacije ...

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA Porezna uprava Federacije BiH FEDERAL MINISTRY OF FINANCE Tax Administration of FBiH _____ Ispostava Porezne uprave - Branch Office of TA od - from: do - to: I PODACI O REZIDENTU/ ISPLATIOCU - DATA ON RESIDENT/ PAYER 1.

zuko.ba

I. PODACI O STJECATELJU LICENCE - INFORMATION ON THE LICENSEE:

Mjesto i datum - Place and date Pečat - Stamp Potpis - Signature IX. NAPOMENE POREZNE UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE (ako ih ima) - CROATIAN TAX AUTHORITIES REMARKS (if any)

porezi.net

Other sites you could try:

Find videos related to Porezne