Pokudjetentolov

THE DOG-AND-RABBIT CHASE REVISITED

Nach´az´õmeexplicitn´õpopist´etotrajektorieav´yrazprodobulovu (pokudjetentolov´ uspÿeÿsn´y). ÿ Reÿ s´õmet´eÿzot´azkulimitn´õvzd´alenostipsaazaj´õcevpÿr´õpadÿe, ÿzejejichrychlostijsou stejn´e.

math.feld.cvut.cz

Other sites you could try:

Find videos related to Pokudjetentolov