Pokazuju

PLAZMA]ELIJEIRUSSELLOVA TELA[CAZUBNOG GRANULOMA ...

plasma cells and russell bodies of dental granuloma (electron-microscopic study)

www.medfak.ni.ac.rs

SYSTEMS DURING SINTERING PROCESS

Rezultati izvršenih mikrostrukturnih ispitivanja pokazuju da sa porastom sadržaja Al2O3 poroznost raste, kao i da sa porastom temperature sinterovanja, u

www.metalurgija.org.rs

Empatija kod ovisnika s pridruženim dijagnozama poremećaja ...

Iz toga bi slijedilo da poremećaji osobnosti iz skupine A pokazuju veći stupanj empatije u odnosu na poremećaje osob-nosti skupine B. U skladu s time je i činjenica da je postojanje poremećaja osobnosti skupine A dobar pokazatelj razvoja nekog od psihotičnih poremećaja koji pokazuju veći stupanj ...

www.bioline.org.br

Sveu - POVEZANOST SAMOOPTERE IVANJA S POZITIVNIM I NEGATIVNIM ...

Istraživanja Rhodewalta i Fairfielda (1991) takoer pokazuju da se ljudi samooptereuju i u privatnim i u anonimnim situacijama. Suprotno tome, Kolditz i Arkin (1982) te

bib.irb.hr

Forum Hrvatskih Astronoma

Hrvatski astronomi u vijestima | Croatian astronomers in the news [2004.05.19] Kako asteoridi skrivaju svoje pravo lice Ako su meteoriti porijeklom asteroidi, zašto ne pokazuju istu raspodjelu kemijskih sastava kao i asteroidi?

nebo.znanost.org

Kirurško lije * enje velike ciste donje * eljusti

Pokazuju lokalno agresivan karakter, mogu perforirati kroz kost i proširiti se u okolne meke *esti. 15 Radiološki pokazuju varijabilnost u prezenta-ciji; neki su unilokularni i udru eni s krunom zuba, pa se ne mogu razlikovati od folikularnih cista i keratocista.

hrcak.srce.hr

Izgradnja digitalnih gradova

Lokalna uprava ima sve značajniju ulogu u razvoju održivih širokopojasnih usluga, naročito u ruralnim područjima za koja komercijalni operatori ne pokazuju poslovni interes kada je riječ o ulaganjima u širokopojasnu infrastrukturu.

www.ericsson.com

INT E RFORM TRAD E AB

Rezultati testova ne pokazuju znacajne razlike izmedju proizvoda , mogu se smatrati kao isti. Oba proizvoda zadrzavaju test tecnost u centralnom delu posle prve doze od 1.5 ml , oba proizvoda pokazuju

www.interform.rs

Međunarodna naučna konferencija - LEADERSHIP COMMUNICATION

menadžera uobičajeno pokazuju da oni razmatraju komunikacije koje su najznačajnija veština i jedna od njihovih vrhunskih odgovornosti. Međutim, jedna studija je pronašla da manje od polovine njih se brinulo za krojače

www.fimmanager.edu.rs

VOLUMEN: 29 VOLUME: 29

Samo poneko srčano mišićno vlakno u subendokardijalnom i subepikardijal-nom sloju pokazuje vakuolizaciju sarkoplazme, — metodom Kliniko MAYO — mišićna vlakna su u sva tri sloja obojena žuto, pikrin-skom kiselinom, odnosno pokazuju potpunu ne-gativnu fuksinoragiju, — PAS metodom — depoi ...

ipb-pneumon.com

Other sites you could try:

Find videos related to Pokazuju