Oxidick

Mˇeˇren´ı permeaˇcn´ıch charakteristik kompozitn´ıch ...

Mnohem rozˇs´ıˇrenˇejˇs´ı jsou vˇsak membrany oxidick´e, jejichˇz z´akladem jsou α- a γ- Al 2O 3,SiO 2, zeolity, atd. Oxidick´e membr´any jsou tepelnˇe i ...

www.vscht.cz

Other sites you could try:

Find videos related to Oxidick