Ovanje

SLOVENIA CUSTOMS

The name for such evenings is suffixed with -ovanje: Silvestrovanje (New Year's Eve), Miklavžovanje (St. Nicholas Eve), Kurentovanje (the evening before Pust when according to tradition the Kurent , a demon figure, chases away the winter), Kresovanje (Midsummer's Night Eve), and so on.

www.almc.army.mil

ZNAČAJ VENTRIKULARNIH EKSTRASISTOLA KOD MLAĐIH PACIJENATA ...

Kod postojanja VES neophodno je anga ovanje kompletne dijagnostičke procedure u otkrivanju eventu-alnog etiološkog faktora za pojavu VES, radi procene be-nignosti ili malignosti i pravovremene terapije.

www.medical.uns.ac.rs

untitled [www.balkanenergy.com]

Određenu količinu električne energije, koja je u praksi jednaka tehničkom minimumu rada, generatori nude po ceni od 0 EUR/MWh kako bi osigurali anga ovanje svog tehničkog minimuma i izbegli gašenje i prekidanje pro-cesa generisanja koje sa sobom nosi dodatni trošak.

www.balkanenergy.com

NATO News 2009 Summit Special Edition

Lideri su rekli da je sna no konstruktivno anga ovanje zemalja regiona takođe od suštinske va nosti i obavezali su se da pojačaju saradnju sa svim susedima Avganistana, naročito Pakistanom.

www.mzv.cz

203-207 Bozovic Djuraskovic

Prethodno nedvosmisleno ukazuje na neodgovarajući tretman uloge ljudskog činioca u razvoju turističko ugostiteljske privrede, tim prije što neanga ovanje odgovarajućih kadrova nema racionalne iskorišćenosti materi-jalnih činilaca (prirodni uslovi, izgrađeni objekti turističko ...

mnje.com

@ENE U VOJSCI

Od tada po~inje sve ve}e anga`ovanje `ena (na dobrovoljnoj osnovi) u vojnim sanitetskim ustanovama, kao medicinsko osoblje sa civilnim statusom (lekari, medicinske sestre) ili kao dobro-voljne bolni~arke u ratu, regrutovane preko Crvenog krsta.

www.osce.org

HOTELIJERSTVO

HOTELIJERSTVO I GODINA Predmet (S) (P) (V) ECTS krediti Osnovi turizma - Prof. dr Borislav Uskoković (izbor u zvanje redovnog profesora na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo), saradnik mr Đurđica Perović I 3 1 5 Osnovi hotelijerstva- Prof. dr Ljiljana Kosar (anga ovanje po konkursu ...

www.ucg.ac.me

UNIVERZITET CRNE GORE RASPISUJE OGLAS ZA ANGAŽOVANJE U ...

UNIVERZITET CRNE GORE RASPISUJE OGLAS ZA ANGAŽOVANJE U NASTAVI U STUDIJSKOJ 2011/2012. GODINI PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET 1. Objektno-orijentisano programiranje 2.

www.ucg.ac.me

OSNOVNO OBRAZOVANJE OBRAZOVANJE MANJINSKIH GRUPA SREDNJA ...

OBRAZOVANJE 29 NAST AVA U osnovoj školi predviđeni su obavezni, obavezni izborni i fakultativni predmeti, te slobodne aktivnosti i časovi odjeljenj-ske zajednice.

www.zid.org.me

Organizacije*kao*potrošači*

Copyright © Link group Slika*5.4.*Razlike*izmeñu*organizacija*kao*potrošača *i*krajnjih*potrošača* Izvori:*Sastavljeno*prema*-*Rakić,*2000;*Evans*i*Be rman,*1997;*Hutt*i*Speh,*1995;* Karmarkar,*1996.Na*poslovnom*tržištu,*potencijalnipotrošačisuproizvodne*i*uslužne*organizacije,*

www.link-elearning.com

Other sites you could try:

Find videos related to Ovanje