Otvarati

Javni oglas vjetroelektrane_eng

... and note "za javni oglas za izbor investitora za izgradnju vjetroelektrana i zakup zemljiŠta - povjerljivo ne otvarati" („for pubic announcement for the selection of investor for wind power plants and lease of the land ...

www.gov.me

Registar za hartije od vrednosti u Srbiji me|u najmodernijim ...

... {tva za upravljanje fondovima i inostrane depozitarne organizacije. ^lanovi mogu otvarati ra~une za svoje klijente, fizi~ka i pravna lica. Centralni registar hartija od vrednosti ima vi ...

www.promoney.rs

THE REPUBLIC TELECOMMUNICATION AGENCY

... br. 1-07-404-3/10" - NE OTVARATI - Republic Telecommunication Agency Višnji*eva 8, 11000 Belgrade, Republic of Serbia Page 3 of 3 Contact center & fax: ...

www.ratel.rs

INSTRUCTIONS TO TENDERERS

... the words "Not to be opened before the tender opening session" in the language of the tender dossier and "ne otvarati prije zvanicnog otvaranja". ...

ec.europa.eu

Pravila poslovanja BDD - ovlašćene banke 2006

U radu sa hartijama od vrednosti izdatim u inostranstvu, Kastodi banka će otvarati i voditi račune hartija od vrednosti kod stranih banaka u ime Kastodi banke, ...

www.voban.co.rs

Monday - Ponedjeljak , December 27, 2010

Kako biti radost, snaga drugima, kako otvarati, a ne zatvarati vrata. Obitelj *uvajmo kako bi ona nas sa*uvala! STRANICA 3 UPNI TJEDNIK 26. PROSINCA 2010. ...

www.stjeromecroatian.org

NOVINAR TAJMSA RAZGLEDAO RASKOŠ TUTANKAMONOVE GROBNICE

... odaje, od kojih se za jednu smatra da je grobnica kralja T u tankamona iz osamnaeste dina stije koji je vladao oko 1350. pre n.e., neće se otvarati dok ne stignu stru ...

www.level3.rs

Olinka Viπtica ALTERNATIVNI IZVORI FINANCIRANJA KULTURE

U tom cilju pokrenuta je akcija Bijeli kvadrat kulture, koja bi trebala intenzivnije otvarati nove naËine financiranja putem razliËitih zajedniËkih fondova za ulaganja u kulturi.

www.culturenet.hr

Metric ERP/CRM software

Skladi*atar mo*~e vi*ae puta otvarati jednu te istu otpremnicu i na nju upisivati izdane koli*ine sve do trenutka kada je otpremnica potpisana.

www.metric.hr

Tehnologija i oprema *`tala Uzgoj Svinja

... konstruisani zid za spajanje boksova omogu**uje redno spajanje boksova za odre**enu grupu svinja koji se mogu centralno otvarati i zatvarati ujedno pru*~aju mogu**nost oplo**avanja kod zatvorenih vrata boksa. ...

www.himel.co.rs

Other sites you could try:

Find videos related to Otvarati