Otpora

SYSTEMS DURING SINTERING PROCESS

ispitivanje izotermske zavisnosti specifičnog električnog otpora od vremena. Merenjem specifičnog električnog otpora u izotermskim uslovima na temperaturama nešto nižim

www.metalurgija.org.rs

NOVE TEHNOLOGIJE SMANJENJA POTROŠNJE GORIVA MORSKIH PLOVILA ...

komponente otpora i metode smanjenja otpora, te su predstavljene nove forme brodova. Ključne riječi: potrošnja goriva, napredna morska plovila, redukcija otpora

www.fsb.unizg.hr

Značaj određivanja Dopler sonografskih hemodinamskih ...

Indeks otpora (IO) određuje količinu protoka krvi, od-nosno otpor protoku krvi na nivou arterijskih krvnih sudova 8. Vrednosti IO preko 0,9 ukazuju na povećanje perifernog vaskularnog otpora 9.

www.doiserbia.nb.rs

Tumor marker CA-125 i adneksni zapaljenski tumori*

Pored praćenja dinamike serumskih vrednosti CA-125 tokom i nakon terapije, rađen je i transvaginalni Doppler ultrasonografski pregled i određivana je vrednost indeksa otpora ( Resistance Index ).

www.doiserbia.nb.rs

MEHANIKAFLUIDA-USMENIISPIT

MEHANIKAFLUIDA-USMENIISPIT RGN 1mj. 2004 1. Objasniosnovnasvojstvakrutine, teku´cineiplina, pojasnipojam fluid. 2. Objasnipojmove: izotropnost, homogenost, stacionarnostijednolikost.

rgn.hr

SPIROPLETIZMOGRAFSKI SKOR U FUNKCIONALNOJ PROCENI OBIMA ...

Smanjenje plu}nih volu-mena i biomehani~kih odnosa u grudnom ko{u uti~e tako|e na promenu ukupnog otpora respira-tornog sistema i konduktabilnosti disajnih puteva.

www.ipb-pneumon.com

KONCEPT UZEMLJENJA ZVJEZDIŠTA RAZDJELNIH MRE A NEUTRAL ...

Stoga se sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog stoljeća, po uzoru na rješenja iz francuskih razdjelnih mre a, najprije pristupilo uzemljenju 35 kV mre a preko djelatnog otpora male vrijednosti, uz ograničenje struje jednopolnoga kvara na 300 A ili 1000 A (ovisno o karakteristikama mre a).

hrcak.srce.hr

Estimation of Added Resistance of a Ship in Regular Waves The ...

Primjenom navedenih metoda, provedeni su proračuni dodatnog otpora zbog utjecaja valova za četiri različita broda: dva broda za prijevoz kontejnera, jedan brod za prijevoz rasutoga tereta

www.hrbi.hr

EKONOMSKA MISAO I PRAKSA

Uloga menad era srednje razine pojavljuje se u dvije va ne i potpuno suprotne uloge: ključnog nositelja implementacije i glavnog izvora otpora promjenama koje donosi strategija.

www.unidu.hr

ALUMINIJ – RISING FROM THE ASHES JUST LIKE PHOENIX

Aluminij i, kao glas otpora, poručio kako iz praha nezau stavljivo ide na prijestolje, na prijestolje cjelokupnoga bh. gospodarstva. Osim same obnove i uzdizanja pogona, zdanja i strojeva, po

www.aluminij.ba

Other sites you could try:

Find videos related to Otpora