Ostanuva

Macedonian Herald - January 2008

Imeto sekoga{bilo i ostanuva nad s#. Za na{a sre}a i makedonskite ~elnici, pretstaveni od pretsedatelite na dr`avata i Vladata, kako i verskite zaednici, nedvosmisleno izjavija deka izborot sekoga{ }e bide ustavnoto ime.

www.unitedmacedonians.org

BIODIVERZITETOT NA FAUNATA NA ZMIITE (REPTILIA: SERPENTES) VO ...

Ovie juvenilni {ari is~eznuvaat kaj vozrasnite primeroci, so isklu~ok na `ol-tata popre~na pruga koja ostanuva me|u zad-nite rabovi na o~ite. Kaj juvenilniot primerok MMNH.R-763, dorzalnite {ari na glavata se poko-mpleksni od tie {to se navedeni vo litera-turata (Wettstein 1953; Bruno 1968; Mertens

www.mes.org.mk

medicinski tretman

Ostanuva mo`no deka postoi vistinsko poka~u-vawe vo incidencijata, koe se dol`i na nekoi sredinski rizi~ni faktori, a ostanuva sosema nejasno koj e toj faktor.

jser.fzf.ukim.edu.mk

Macedonian Continuers Level

Posebna zanimlivost pretstavuva jagulata koja doa|a duri od Sargaskoto more i ostanuva vo ezeroto celi 10 godini. Potoa, naesen vo golemi jata se vra}a nazad vo Sargaskoto more, patuvaj}i nekolku iljadnici kilometri za da ja ostavi svojata ikra i da umre tamu.

www.vcaa.vic.edu.au

Transakcioni tro{oci

Za `al pra{aweto dali e problemot vo nedostig na kvalifikuvani lu|e ili imame problem na lo{a rabotna etika ostanuva otvoreno. Ednostavno lu|eto ne se nau~eni da rabotat so kapacitetot koj {to e potreben, koj {to pazarnata ekonomija i novite uslovi na rabotewe go baraat.

www.cea.org.mk

IZDAVA^KATA KU]A FENIKS POSTOI 18 GODINI. - KNIGI ZA SITE ...

svetska voja ostanuva bez roditeli i stignuva vo Francija, kade gi minuva mlade{kite godini ne znaej}i ni{to za svoeto poteklo. Preku niza nesekojdnevni iskustva i

www.feniksknigi.com.mk

S O O P [ T E N I E - R E P O R T2.1.5.16

Procentot na `ivorodeni deca vo 2004 godina so stru~na pomo{ i rodeni vo zdravstvena ustanova ostanuva ist kako i vo 2003 godina i iznesuva 99.0% za rodeni so stru~na pomo{ i 98.7 % za deca koi se rodeni vo zdravstveni ustanovi.

www.stat.gov.mk

TAWA BITUQANU PLAV{I}

I koga }e ~kripne bravata na }elijata, se spu{ti se~iloto na gilotiwata, glavata ti se trkala vo treva „ostanuva dovolno za mene, ostanuva dovolno, srce moe".

www.mpc.org.mk

turisti~ka dejnost www.falcon.com.mk - Bul.”Jane Sandanski ...

zbor letuvawe koe zasekoga{ ostanuva vo se}avawata. Za vreme na letuvaweto vi nudime mo`nost za organizirani fakultativni poseti (poseta na muzejot na Salvador Dali, poseta na bescarinskata zona

www.vesna-turs.com.mk

Heart Disease – how treatments can help (Macedonian)

Vo bolnica se ostanuva samo kuso vreme. Doktorot ja pro{iruva arterijata na toj na~in {to stava specijalen balon vo zatnatata arterija. Koga }e stigne balonot vo arterijata, doktorot }e go nadue pred da go otstrani.

www.mhcs.health.nsw.gov.au

Other sites you could try:

Find videos related to Ostanuva