Ostalim

Atrial Fibrillation

Sinus-atrijski čvor šalje električne impulse ostalim dijelovima srca. Pomoću tih impulsa dolazi do kontrakcije srca i ono pumpa krv. U normalnim uslovima, srce ima kontrakcije i odmara se u redovnim razmacima.

www.healthinfotranslations.org

PREHRANA MAJ^INIM MLIJEKOM RIZI^NE NOVORO\EN^ADI

Me|u ostalim sastojcima maj~ina mlijeka nedo-no{enom djetetu su nu`no potrebni elementi u tragovima koje to mlijeko sadr`i. Majke koje imaju dijabetes dojenjem smanjuju rizik za nastanak dijabetesa u djece.

hrcak.srce.hr

IEEE Serbia and Montenegro SB Section Congress:

Joint activities of IEEE SBs of the region. 16 00 Priprema za IEEE R8 Kongres studentskih ogranaka u 2008. god. Preparations for the 2008 IEEE R8 SBC. 16 30 Discusija o ostalim temama.

www.ieee.uns.ac.rs

VA916-4 User Guide, Croatian

Živa u kompaktnim flourescentnim svjetiljkama čiji udio ne prelazi 5 mg po svjetiljci i u ostalim svjetiljkama koje nisu posebno spomenute u Dodatku RoHS direktive.

www.viewsonic.com

Cjenovnik Cargo usluga

/ Other VUN shipment (pharmaceuticals, pictures, etc.) BAM Manipulacija sa ostalim VUN poöiljkama (lijekovi, slike, itd) , po poöiljci / Handling of other VUN shipment (pharmaceuticals, pictures, etc.), per shipment: • Do/up to 50 kg 50,00 • Preko/over 50kg, dodatno po kg / additonally per kg 0,50

www.sarajevo-airport.ba

VA 2248-LED/VA 2248m-LED LCD*Display

Živa u kompaktnim flourescentnim svjetiljkama čiji udio ne prelazi 5 mg po svjetiljci i u ostalim svjetiljkama koje nisu posebno spomenute u Dodatku RoHS direktive.

www.viewsonic.com

Infekcije vrstom Legionella pneumophila u Primorsko-goranskoj ...

Također treba imati na umu da se ova metoda ne može primijeniti u dija-gnostici infekcija koje su uzrokovane ostalim vr-stama legionela i drugim seroskupinama vrste L. pneumophila.

www.bioline.org.br

UNAPREÐENJE EFIKASNOSTI INTERNE REVIZIJE

... revizorima ali i eksternim revizorima i drugim stru-kovnim tijelima iz područja srodnih disciplina, kao što su: menadžeri za upravljanje rizicima, praktičarima iz oblasti praćenja usklađenosti poslovanja (compliance), finansijskog upravljanja i kontrole, IT stručnjacima i svima ostalim ...

www.iircg.co.me

Stanovništvo Crne Gore prema polu, tipu naselja, nacionalnoj ...

U naseljima gradskog tipa ivi 392 020 stanovnika što predstavlja 63% ukupnog stanovništva, dok u ostalim naseljima ivi 228 009 stanovnika.

www.monstat.org

Time Optimal Control of Piecewise Affine Systems

Zahvaljujem se tako er i svim ostalim sadaˇsnjim i bivˇsim ACT-ovcima za vrlo ugodno okruˇzenje i zajedniˇcko podnoˇsenje nastavnih i ostalih obaveza: Miroslavu,“cimeru”

act.rasip.fer.hr

Other sites you could try:

Find videos related to Ostalim