Oksaloacetat

Pri~ini

Dijagnosti~ka upotreba imaat dve transaminazi: •aspartat transaminaza (AST; serumska glutamat-oksaloacetat transaminaza) •alanin transaminaza (ALT; serumska glutamat ...

www.ff.ukim.edu.mk

Glukoneogeneza

1 Glukoneogeneza Glukoneogeneza poteka v jetrih in ledvi čni skorji, v citoplazmi in delno v mitohondrijih. Izhodne spojine: piruvat, laktat, oksaloacetat in drugi ...

ibk.mf.uni-lj.si

Sveučilište u Splitu Prirodoslovnomatematički fakultet Zavod za ...

oksaloacetat dihidroksiacetonfosfat masne kiseline glicerol amino-kiseline GLUKONEOGENEZA GLIKOGENOLIZA sinteza glukoze glikogen jetra krvni sud

www.pmfst.hr

CIKLUS CITRONSKE KISLINE (CCK) = KREBSOV CIKLUS = CIKLUS ...

L-Malat Oksaloacetat CCK - 8. REAKCIJA Pretvorba L-malata v oksaloacetat. (oksidacija hidroksilne skupine) Encim: malat-dehidrogenaza Koencim: NAD+

web.bf.uni-lj.si

METABOLIZEM AMINOKSILIN

OKSALOACETAT aspartat asparagin metionin treonin lizin cistein izolevcin RIBOZA 5-FOSFAT histidin α-KETOGLUTARAT glutamat glutamin arginin prolin 3-FOSFOGLICERAT

web.bf.uni-lj.si

Razgradnja proteinov in

AK + α-ketoglutarat . oksaloacetat + glutamat ... v . fenilketonurijo; Do nefunkcionalnega encima lahko pride tudi zaradi napake ...

bio.ijs.si

Sinteza masnih kiselina Sveučilište u Splitu Prirodoslovno

2 3 U sintezi palmitata 8 molekula NADPH nastaje oksidativnom dekarboksilacijom malata u piruvat Preostalih 6 molekula NADPH dolazi iz . PPP . oksaloacetat

www.pmfst.hr

03 Hva blir det av maten

Oksaloacetat COOH CH 2 C=O COH AcetylCo CH 3 C=O S CoA A c e t y l C o A a k t i v a t o r . M n , Z n, b io t n R e d us e rt a v h ø yt A c et yl C o A/ C o A, Ti a mi n (B 1), li

runereiersen.com

kiselina i proteina  Hipotetič - 10.2. Biosinteza proteina

... PUT eritroza-4- fosfat ribuloza-5 fosfat triptofan tirozin fenilalanin ..... acetil-CoA -----2-oksoglutarat CIKLUS TK oksaloacetat ...

www.biohemija.in.rs

Etanol er et lite molekyl uten netto ladning

reduseres til laktat og oksaloacetat til malat, som så finner sin vei ut av hepatocyttene. Dermed opphører flyten av karbonskjeletter inn i leverens

www.uio.no

Other sites you could try:

Find videos related to Oksaloacetat