Okolju

Radon v bivalnem okolju

Radon v bivalnem okolju Radon in Homes Koncentracija radona v bivalnih prostorih v Sloveniji je okoli 60 Bq/m 3. Radon concentration indoors in Slovenia is around 60 Bq/m 3.

www.icjt.org

UNIVERZA V NOVI GORICI FAKULTETA ZA ZNANOSTI O OKOLJU Robert ...

II To delo s hvaležnostjo posve čam mojemu o četu ZAHVALA: Eksperimentalni del diplomskega dela sem opravljal na Fakulteti za študije o okolju,

www.p-ng.si

MODELIRANJE HABITATA KLOPA Ixodes ricinus - DIPLOMSKO DELO ...

univerza v novi gorici fakulteta za znanosti o okolju modeliranje habitata klopa ixodes ricinus, glavnega prenaŠalca lymske borelioze, na podro˙ju zgornjega poso˙ja

www.p-ng.si

UIA BEE Guidelines (for web)

Preamble "As professionals, architects have a primary duty of care to the communities they serve." These are the very first words in the preamble to the UIA Accord on Recommended International Standards of Professionalism in Architectural Practice .

uiabee.riai.ie

PR06MOP PROJDRAVA POR2 PRIL2

CRP: priprava okoljskih standardov za kemijske snovi v vodnem okolju – poročilo II faze projekta 11/2006/PR06MOP_PROJDRAVA_POR2_PRIL2 ZZV Maribor - Inštitut za varstvo okolja Stran 1 od 125 Summary report for 1,3,5-Trimetylbenzene (Mesitylene) and

www.mop.gov.si

Univerza v Mariboru University of Maribor

Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi:-Razvoj okolju primernejših proizvodov.-Sposobnost integracije temeljnih okoljskih vidikov v poslovanje podjetij.

uni.epf.uni-mb.si

STRATEGIJA ZA KREPITEV ZDRAVJA IN AKCIJSKI NAâRT ZA ...

Zadnji namen je osredotoãen na zdravo naravno okolje in spodbuja okolju prijazno vedenje prebivalstva ter podpira okolju prijazne politike na lokalni ravni.

ec.europa.eu

UNIVERZA V LJUBLJANI

Človekov glas ter obraz in telo sta v naravnem okolju bogata s pomeni in z emotivnimi znaki, v virtualnem okolju pa nebesedni znaki (ton glasu, glasnost, ...

www.socped.org

OSTANKI DITIOKARBAMATOV V GOMOLJIH KROMPIRJA

Ob poznavanju tehnike pridelave krompirja ter načina in hitrosti razgradnje ditiokarbamatov v okolju menimo, da so trije glavni vzroki za pojavljanje ostankov prepogosta raba fungicidov na bazi ditiokarbamatov v kombinaciji s pomanjkljivo tehniko pridelovanja in neugodnimi vremenskimi razmerami ...

www.dvrs.bf.uni-lj.si

Univerza v Mariboru University of Maribor Fakulteta za ...

• Numerična analiza modelov električnih strojev v okolju Matlab/ Simulink in laboratorijska verifikacija • Introduction: different structure of electrical drives, dynamic

www.feri.uni-mb.si

Other sites you could try:

Find videos related to Okolju