Odredbama

Kako pripremiti TenderDossier prema odredbama Practical Guide-a

6 Ñ Neophodno je da natječajna dokumentacija bude pozorno pripremljena, ne samo za propisno ugovaranje i izvođenje ugovorenih radova, nego i za besprijekornu provedbu procedure javne nabave. Ñ Natječajna dokumentacija mora sadr avati sve odredbe i informacije kako bi ponuditelji kod izrade ...

www.mmtpr.hr

NESTANAK INSTITUTA OTVORENOG MORA U JADRANU

Granice epikontinentalnog pojasa Republike Hrvatske i Republike Italije utvrđene su sporazumom između Italije i bivše SFRJ jer je, sukladno odredbama o sukcesiji, na snazi sporazum o razgraničenju epikontinentalnog pojasa potpisan u Rimu 8. siječnja 1970. između vlada Italije i bivše SFRJ.

hrcak.srce.hr

VLADAN KUTLEŠI Ć - USTAVI BIVŠIH SOCIJALISTI Č KIH ...

Tako ce u osnovnim odredbama pojedinih ustava, nalaze ce različiti sadržaji koji ce mogu najopštije podvesti pod isti pojam, ali je način ili aspekt njihovog iznošenja potpuno individualan.

old.fpn.bg.ac.rs

P R I V R E M E N I S M EŠ T A J R O B E O PŠ T E O D R E D ...

b) odredbama č lanova 147.-149. Uredbe. o carinski dozvoljenom postupanju s robom („Sl.glasnik Republike Srbije“, br.93/10) u daljem tekstu Uredba i c) odredbama č lanova 18.-21.

www.upravacarina.rs

Accordo di base e Protocollo addizionale tra la Santa Sede e ...

Crkvene pravne osobe mogu kupovati, posjedovati, koristiti ili otuđivati pokretna i nepokretna dobra, te stjecati i otuđivati imovinska prava, prema odredbama kanonskoga prava i zakonodavstva Bosne i Hercegovine.

www.bibliotecanonica.net

Dell™ Latitude™ E4200 | Media Base

Dijagnostički program za vaše računalo Upravljački programi za vaše računalo NAPOMENA: Ažurirane upravljačke programe i dokumentaciju možete pronaći na support.dell.com. Dokumentacija o sigurnosti, zakonskim odredbama, jamstvu i podršci Ove informacije možda su isporučene svašim računalom.

support.dell.com

Porezne i poslovne vijesti

*S*tim*u*vezi, *porezni*je*obveznik*po-stavio*pitanje*podliježe*li*ovakav*način*podmirenja*ka-mata*obvezi*obračunavanja*i*plaćanja*poreza*na*dobit*po* odbitku, *budući*da*nije*bilo*stvarnog*plaćanja*kamate. * Porezna*uprava*ističe*da*je*odredbama*propisa*o*porezu* na*dobit*propisano*da*se*porez ...

www.zgombic.hr

porezne i poslovne vijesti tax and Business newsletter

Pravilnika o porezu na dobit (tj. u skladu s odgovarajućim odredbama računovodstvenih propisa). Podsjećamo da smo neka pitanja vezana uz goodwill ukratko obradili u prethodnom broju ove naše publikacije.

www.zgombic.hr

Veterinarski certifikat za Republiku Hrvatsku / Veterinary ...

(7) The provisions of Council Directive 2002/99 (as last amended) / Odredbe Direktive Vijeća 2002/99 (prema posljednjim izmjenama i dopunama). . Regarding general hygiene, the provisions of Commission Decision 2002/477/EC (as last amended). / Vezano za opću higijenu u skladu s odredbama Odluke ...

www.mps.hr

9909178-LG manual_Sept_8

Përfaqësuesi evropian: LG Electronics European Shared Service Center B.V. European Standards Center, Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands +31 36 547 8888 BOSANSKI Napomena o EU usklađenosti LG izjavljuje da je ovaj/ovi proizvod(i) u skladu sa va ećim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama ...

www.onurelektronik.com.tr

Other sites you could try:

Find videos related to Odredbama