Odpovedal

Peter Stoličný Rozprávky o dopravných značkách

„Bude to buď chobotnica alebo mlynček na orechy,“ odpovedal Fero. Zámerne si vymýšľal takéto hlúposti, hnevalo ho totiž, že mu už aj brat hovorí Bumbác.

www.detskerozpravky.sk

Starter Hello!

Povzbuďte ostatných, aby odpovedali Hello. •* Vyzvite jedného žiaka, aby sa postavil a odpovedal Hello. Povzbuďte druhého žiaka, aby odpovedal Hello.

www.oupforms.com

Priatelia, vláda to chce hnať až na hranu, i v stredu ...

Riaditelia a minister si nás chceli kúpiť a každý z nás im jasne odpovedal ! Sme na Vás hrdí! Lekársky stav musí už konečne vstať z popola!

www.lekom.sk

SPLOŠ NI*POGOJI*IN*NAVODILA*

V*primeru,*da*preostalega*dela*cene*aranžmaja*potni k*ali*njegovo*prijavno*mesto*ne*plača*v*predvidenem* roku,*se*šteje,*da*je*odpovedal*aranžma*in*smiselno *se*uporabijo*določila*o*potnikovi*odpovedi*aranžma ja*teh* splošnih*pogojev*in*navodil*za*turistične*aranžmaje.*Pravočasno*in*pravilno ...

www.sunshine-touristik.si

RIADENIE ZMIEN MANAGEMENT OF CHANGES

Odpovedal som: "Toto je normálna situácia." Zmena je nová norma. Robert L. Stark, riaditeľ Hallmark Cards Inc. Abstrakt V globálnom prostredí nie je mo né sa spoliehať na to, e sa uskutoční radikálna zmena v štýle reengineeringu a tým sa v organizácii udr í prosperita.

www.sjf.tuke.sk

SPLOäNI POGOJI POSLOVANJA

V primeru, da preostalega dela cene aranžmaja potnik ne plača v dogovorjenem ruku se šteje, da je odpovedal aranžma in ravna Celeia d.o.o. po določilih o potnikovi odpovedi aranžmaja iz 2. točke splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje.

www.celeia.si

pro ti SLOVENSKU

Dňa 31. januára 1994 súd vyzval sťažovateľa, aby predložil doklady oosobných a majetkových pomeroch. Sťažovateľ odpovedal 7. februára 1994.

www.radaeuropy.sk

Informovany súhlas; 2007

Chirurg mu s vá nym výrazom odpovedal: „Koniec vášho operovaného čreva bol vyvedený na brucho. Odteraz budú vaše fekálie odchádzať týmto otvorom do vrecúška, ktoré k nemu pripevníme".

unesdoc.unesco.org

Kultúra života - čo je to? "

Jeden ukrajinský profesor mi na túto otázku odpovedal ponúknuc ma koláčom a hovoriac: „Vidíš, kultúra života je to ako si prijal tento koláč.

www.europe4christ.net

K dotazníku je potrebné priložiť

... činnosť (napr. podnikateľská činnosť) : V prípade, že ste žiadali už skôr o prijatie do ozbrojených síl, ozbrojených zborov alebo ozbrojených bezpečnostných zborov, uveďte kedy, kde a dôvod, pre ktorý ste neboli prijatý (á): Vyhlasujem, že som na otázky v dotazníku odpovedal(a ...

www.zvjs.sk

Other sites you could try:

Find videos related to Odpovedal