Obrazcih

Obrazec N/ N form

... IZOBRA EVANJA/ APPLICATION FOR RECOGNITION OF EDUCATION WITH A VIEW TO ACCESS TO EDUCATION APPLICATION FOR RECOGNITION OF EDUCATION WITH A VIEW TO ACCESS TO EDUCATION Podpisani vlagam v skladu z Zakonom o priznavanju in vrednotenju izobra evanja (Ur. l. RS, št. 73/04) in Pravilnikom o obrazcih ...

www.uni-lj.si

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 842/2011 z dne 19 ...

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 842/2011 z dne 19. avgusta 2011 o standardnih obrazcih za objavo obvestil na področju javnega naročanja in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1564/2005Besedilo velja za EGP

eur-lex.europa.eu

VLOGA ZA UVELJAVITEV PRAVICE DO DODATKA ZA NEGO OTROKA

REPUBLIKA SLOVENIJA OBRAZEC N-1 Center za socialno delo Številka (izpolni center za socialno delo) VLOGA ZA UVELJAVITEV PRAVICE DO DODATKA ZA NEGO OTROKA I. PODATKI O VLO NIKU/ICI (ustrezno obkro ite): □ mati □ oče □ druga oseba Priimek in ime (telefonska številka) EMŠO Stalno ...

www.mddsz.gov.si

P R A V I L N I K o podatkih in evidencah za obračun ...

člen ZPIZ predlo i zahtevo za izplačilo obveznosti republike Ministrstvu za finance (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) na obrazcih Z-OR1 in Z-OR2.

www.mddsz.gov.si

Tehnična navodila za elektronsko posredovanje podatkov na ...

ZPIZ TEHNIČNA NAVODILA ZA ELEKTRONSKO POSREDOVANJE OBRAZCEV M-4 15.04.2009 STRAN 6 OD 59 VERZIJA 2.1 1. Uvod 1.1 VSEBINA NAVODIL Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: Zavod) na podlagi 2. odstavka 3. člena Pravilnika o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem ...

www.zpiz.si

PRAVILNIK o obrazcih za priglasitev ugotavljanja davčne ...

Na podlagi drugega odstavka 304. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za finance PRAVILNIK o obrazcih za priglasitev ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi ...

www.durs.gov.si

VLOGA ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV

VLOGA ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV številka transakcijskega računa priimek in ime I. PODATKI O OSEBAH, KI UVELJAVLJAJO PRAVICE IZ JAVNIH SREDSTEV 1.

www.prebold.com

Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj ...

pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala

www.mf.gov.si

PRAVILNIK O OBRAZCIH ZA NAPOVEDI ZA ODMERO AKONTACIJE ...

S tem pravilnikom se določa tudi vsebina obrazcev za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala.

www.mf.gov.si

GZDBK 20081216 Elektronsko posredovanje podatkov na obrazcih M-4

Vabimo Vas na predavanje »Elektronsko posredovanje podatkov na obrazcih M‐4« 16. 12. 2008, ob 9. uri v prostorih Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine,

www.gzdbk.si

Other sites you could try:

Find videos related to Obrazcih