Obrazac Bruto Bilans

OBRAZAC BILANS STANJA-2009

OBRAZAC BILANS STANJA-2009 ... 160+161) 159 23,391 0 450 do 455 a) Obaveze po osnovu bruto zarada 160 16,121 456 do 458 b) Obaveze po osnovu bruto naknada ...

www.drina-osiguranje.com

SRPSKA BANKA a.d. Beograd

... potpisuje zakoniti zastupnik na način koji se nalazi u overenom OP obrascu i svoj potpis overava pečatom BSTATUSNA DOKUMENTACIJA 1 Obrazac Osnovni ... pismeni dopis o tome 2 Ukoliko je od poslednjeg godišnjeg finansijskog izveštaja prošlo više od 6 meseci, neophodno je dostaviti i Bruto bilans ili ...

www.srpskabanka.rs

Spisak potrebne dokumentacije-novo

... Bilans stanja i uspeha na dan 31.12. za poslednje dve godine overen od strane NBS-a * Zaključni list (bruto bilans) sa ... evidencija-241) po mesecima za poslednjih 12 meseci zaključno sa danom bruto bilansa * Lager lista na dan bruto bilansa * Kartica osnovnih sredstava na dan bruto bilansa * OD obrazac za ...

www.procreditleasing.rs

Priručnik za poslovanje NVO u Srbiji

... organizacijama, diplomatskim i konzularnim predstavništvima, primanja iz druge države (Obrazac PP ... na kraju godine od finansijskih izveštaja sastavljaju i dostavljaju Narodnoj banci Srbije: Bilans ... Pod pojmom zarada podrazumeva se bruto zarada, tj. zarada koja u sebi sadrži porez i dopri-nose ...

www.parlament.org.rs

Obrazac

... Naziv :FOND ZA RAZVOJ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE Sediste :NOVI SAD, HAJDUK VELJKOVA 11 BILANS ... Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih licnih rashoda 309 66674 50032 8. ... dana Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog izvestaja Zakonski zastupnik banke M.P. OBRAZAC ...

www.vdf.org.rs

POTREBNA DOKUMENTACIJA - PREDUZEĆA

... IZVOD IZ AGENCIJE za PRIVREDNE Registre ne stariji od 3 meseca PIB - potvrda o izvršenoj registraciji kod Poreske Uprave OP obrazac - overeni ... 2007 i 2008.godinu • Za SREDNJA preduzeća dostaviti i Izveštaj o Tokovima Gotovine i Izveštaj Revizora za 2007 i 2008 godinu BRUTO BILANS (zaključni ...

www.piraeusbank.rs

OSNOVE RA * UNOVODSTVA

Pojam i karakteristike bilansa stanja (definicija, na osnovu *ega se sastavlja, kada se sastavlja bilans stanja, oblici bilansa stanja, bilansna ... Ra*unovodstvo plata i dodatnih primanja radnika (definicija plata, obra*un plata, knji enje plata, struktura bruto plata, nepodignute plate ...

www.fpm.ba

DOKUMENTA POTREBNA ZA DOBIJANJE LIZING USLUGE

... Bilansa uspeha na dan 31.12. za poslednje dve godine Fotokopija Bilansa stanja na dan 31.12. za poslednje dve godine Zaključni list (bruto bilans) na dan ... Aneksa na dan 31.12. za poslednje dve godine Fotokopija kartona deponovanih potpisa lica ovlašćenih za zastupanje preduzeća i direktora OP obrazac ...

www.turbosolarijumi.rs

PLAN I PROGRAM OBUKE ZA KURS KNJIGOVODSTVA

6sta je finansiska a sta poreska amortizacija 7kako se popunjava obrazac OA,kome se predaje,kada se predaje 8kako se knjizi ... analiticka konta i iz tog citanja dolazi se do saznanja da li je sve proknjizeno i ako nije sta nije. 4na osnovu bruto -bilansa se sastavljaju finansiski izvestaji ( bilans ...

www.gogic.co.rs

OBRAZAC ZA PRIPREMU INVESTICIONOG ELABORATA - INVESTICIONI ...

aldi preporuČeni obrazac za pripremu investicionog elaborata ... bruto dobit. 4. troŠkovi uprave i osoblja . 4.1. troškovi upravnog osoblja ... planski novČ. ani tokovi. planski bilans stanja. 23

www.aldi.ba

Other sites you could try:

Find videos related to Obrazac Bruto Bilans