Obnovljivih

"Usklađivanje zakonodavstva iz područja obnovljivih izvora ...

Organizatori Poštovani, pozivamo Vas na predstavljanje novog projekta pod nazivom "Usklađivanje zakonodavstva iz područja obnovljivih izvora energije i označavanje energetske učinkovitosti" , koje će se održati 5. prosinca 2007. u 10.00 sati u "kino" dvorani Ministarstva gospodarstva ...

releel.mingorp.hr

DIRECTIVE 2003/30/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE ...

Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Article 175(1) thereof,

eur-lex.europa.eu

PROIZVODNJA I POTROŠNJA ENERGIJE

Pravilnik o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN 33/07), Uredba o naknadama za poti-canje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije, Uredba o minimalnom udjelu elekt rične energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije ...

www2.hgk.hr

PROIZVODNJA, UVOZ, IZVOZ I POTROÃ… NJA UGLJA U SRBIJI I ...

IMPACT OF FUEL PRICES ON DEVELOPMENT AND USE OF RENEWABLE ENERGY SOURCES UTICAJ CENA GORIVA NA RAZVOJ I PRIMENU OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE Dr Miodrag Mesarovi* Energoprojekt, Beograd Abstract: Obnovljivi izvori energije, i pored svog ogromnog energetskog potencijala, imaju relativno malo u*eš ...

simterm.masfak.ni.ac.rs

2. (8.) savjetovanje Umag, 16. – 19. svibnja 2010. HRVATSKI ...

1 status i unapreĐenje registra projekata i postrojenja za koriŠtenje obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaŠtenih proizvoĐaČa

www.ho-cired.hr

Katalog Energetika 2011 spoljna 430x302

Me*unarodni sajam elektri*ne energije, uglja, gasa i nafte, obnovljivih izvora energije 7th International Fair of Electric Power, Coal, Gas & Oil, Renewable Energy Sources and Energy Efficiency

www.seea.gov.rs

Kompletna knjiga za Branka1

• Podržati dijalog između različitih interesnih grupa iz oblasti energije i ekologije, sa poseb-nim akcentom na ruralne sredine gde se proizvodnja energije iz obnovljivih izvora može isko-ristiti kao mogućnost za otvaranje novih radnih mesta.

www.centrala.org.rs

03. veljače 2009. godine s početkom u 10:00 sati u Hotelu ...

Poštovani, pozivamo Vas na jednodnevnu radionicu u sklopu projekta "Usklañivanje zakonodavstva iz područja obnovljivih izvora energije i označavanje energetske učinkovitosti (RELEEL)", koja će se održati 03. veljače 2009. godine s početkom u 10:00 sati u Hotelu Panonija, Ivana ...

releel.mingorp.hr

G O R I V O B U D U ] N O S T I

Srbija mo`e da se izdvoji od drugih u regionu ukoliko uspostavi efikasniji proces za dobijanje licenci i dozvola. Ñ Na koji na~in je globalni sektor obnovljivih iz-vora pogo|en ekonomskom krizom i koje su po-sledice toga u Srbiji?

www.biogenerator.avm.rs

The European Master in Renewable Energy

The voice of renewable energy research in Europe EUREC Agency-European Master in Renewable Energy - European Renewable Energy Research Centres Agency  Networking & information exchange around renewable energy research  Cooperation with the renewables industry Jointly define R&D priorities ...

www.esha.be

Other sites you could try:

Find videos related to Obnovljivih