Objekat

Udru enje građana povratnika u Banjaluku

Prostorije: Objekat društvenog doma „Slap"- površine 364m 2, vlasništvo grada Banje Luke, koje je u toku 1992-1995. porušeno. Dodijeljeno UGP-u pod uslovom njegove obnove, što je i urađeno 2006. godine.

www.ugp-banjaluka.com

A / SERBIA

višenamenska hala, bazenska hala sa Wellness centrom, vezni objekat sa zajednièkim prateæim sadržajima, delom za konferencije i ugostiteljstvo, sport hotel sa ****, otvoreni sportski tereni, podzemna

www.novisadexpo.com

SISTEMA TOPLOTNE PUMPE SA KLIMA-KOMOROM U RASHLADNOM REŽIMU RADA

Sistem za pripremu i distribuciju vazduha sadrži dva ventilatora: jedan za dovodnu struju vazduha (iz okoline u objekat) i jedan za odvodnu struju vazduha.

www.klimaoprema.net

REFERENTNA LISTA

Objekat u ulici Lomina br.44, Beograd - elektri*ni putni*ki lift, Q=630 kg - isporuka i monta a 240. Stambeni objekat ″Pašino brdo″, Beograd - dva elektri*na putni*ka lifta, Q=630 kg - isporuka i monta a 241.

www.semper.co.rs

PROFIL KOMPANIJE

Centralna banka Bosne i Hercegovine - objekat II Federalna investiciona banka BOR banka rekonstrukcija UPI banka - tri poslovnice Raiffeisen osiguranje - poslovni objekat Udruzenje banaka - Multifunkcionalna sala Volksbank BiH - poslovnica Bijeljina,Tuzla, Kakanj, ivinice Carinski prelaz Izacic Carinski ...

fcemiral.com

Referentni objekti Energy Net 31-40

novi sad stambeni objekat buderus logano s111 buderus gb 112 43 kw buderus logalux rezervoar 750l buderus solarni kolektori sks 4.0 baČka palanka poslovni objekat div trade vaillant klime vair pro v11 - 035w

www.energynet.co.rs

IPA Component II - Cross-Border Programme Croatia - Bosnia ...

However, the information about all three years (2006, 2007 and 2008) is to be given in the application form, section 3.3 10 Da li možemo kroz IPA program uređivati i opremati objekat naše Ustanove, koji ima površinu 3000 m2, s brojnim sadržajima.

www.cbib.eu

ZAKON O STVARNIM PRAVIMA PRVI DIO - OSNOVNE ODREDBE

osnovu posebnog zakona nisu podobne da budu objekat prava svojine i drugih stvarnih prava. (2) Stvari u smislu ovog zakona su i skup stvari i prava koja su zakonom izjednačena sa

www.advokat-prnjavorac.com

Pravilnik o razvrstavanju kateg.ugostiteljskih objekata

Ugostiteljskim objektom, u smislu ovog pravilnika, smatra se objekat, prostorija, odnosno prostor u kome se pružaju usluge smeštaja, priprema i proizvodi hrana i obavljaju drugi radni procesi u

www.afeja.com

Reference list of FG Wilson diesel gensets

79 UPI Banka Sarajevo XP 75 P1 FG Wilson 75 1 80 Unioninvest I. Sarajevo P 65 E3 FG Wilson 65 1 81 RTV Podgorica P 65 E3 FG Wilson 65 1 82 Crnogorski Telekom P 65 E3 CAL mobilni FG Wilson 65 1 83 Telekom RS Mrkonjić grad P 65 E FG Wilson 65 1 84 Poslovni objekat LAKE Sarajevo P 65 E1 FG Wilson 65 1 85 OHR B. Luka XP 65 E1 FG Wilson 65 1 ...

www.sue.ba

Other sites you could try:

Find videos related to Objekat