Obetova

VYDÁVAME ŠKOLSKÝ ÈASOPIS

A v tom je zmysel a èaro Vašej odvahy a úsilia, zabojova s preká kami, obetova vo¾ný èas a napísa zopár riadkov, ktoré Vám v dy budú pripomína práve to, o èom teraz píšem.

www.kskls.sk

Milí kolegovia,

Vedel som, čo všetko ste museli obetova ť, aby ste sa vyrovnali s pocitom a odhodlaním ís ť nie na hranicu, ale až za hranicu možného - reálne ukon čiť

www.loz.sk

online monitoring 062011

umenie, ale riešenie podobných hádaniek je dôvodom, pre ktorý sa prítomní manažéri rozhodli obetova ť svoj vo ľný čas a peniaze.

www.euba.sk

65 rokov po II. svet. vojne

Vzdajme hold a úctu ďalším občanom nášho mesta, účastníkom odboja, ktorí obetova-li vo vojne svoj život, ale aj tým, ktorí vojnu prežili, ale už nie sú medzi nami. Úctu si zaslúži náš rodák František Kubač, účastník SNP, člen povstaleckej SNR.

www.sered.sk

miroslav kocúr: Za Boha, za národ – krest¡anský ...

postavený na „láske k svojeti, vôli pracova a obetova sa za ideál“. Tieto na poèutie uš¾achtilé ideály však sprevádzali falošné tóny s fatál

www.foruminst.sk

Other sites you could try:

Find videos related to Obetova