Novijih

Potrošnja energije u svijetu 1998

NEKE NOVIJE ENERGETSKE TEHNOLOGIJE Prof. dr. Alija Leki}, Ma{inski fakultet Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 9, 71000 Sarajevo, e-mail: [email protected] PREGLEDNI RAD REZIME U radu su ukratko opisane neke od novijih energetskih tehnologija: sagorijevanje u fluidiziranom sloju pod pritiskom ...

www.mf.unze.ba

ČASOPIS ODSJEKA ZA PSIHOLOGIJU

Razvijanjem novijih i adekvatnijih skala za procjenu zadovoljstva ivotom nadilazi se veliki dio problema oko mjerenja ovog konstrukta. Međutim, i dalje postoji veliko neslaganje oko definiranja samoga konstrukta.

www.ffri.hr

NAUTIČKI TURIZAM - DEFINICIJE I DILEME

Nautički turizam, kao jedan od novijih pojmova, profilirao se kao pojam koji se, vrlo često, sreće u poslovnim krugovima kao djelatnost novijega datuma.

hrcak.srce.hr

Anglicizmi kao sinonimi u srpskom jeziku (na primeru ...

Rečnik novijih anglicizama, 2001. RSJ Rečnik srpskoga jezika, 2007. SERLP Srpsko-engleski rečnik lažnih parova, 1997. VRSRI Veliki rečnik stranih reči i izraza, 2006.

www.uns.ac.rs

Izvorni znanstveni članak Original scientifi c article

tuberculin skin test , TST) kao „zlatni standard" te in vitro određivanje gama-interferona kao jedna od novijih dijagnostičkih metoda (2,3) (uključuj ući anamnezu, podatak o kontaktu s TBC bolesnikom, klin ičku sliku, rendgenogram prsišta) ključne su pretrage za otkrivanje infekcije M ...

biochemia-medica.com

Rimska vojna diploma iz Podgrađa ( Asseria ) The Roman ...

... 2007, str. 39-82; Kurilić 2006, str. 7-10. 2 Jelić 1898, str. 121; Iveković 1932, str. 155. 3 Brusić 2005, str. 121-122; Brusić 2006, str. 306-307; Brusić 2007, str. 11-37; Ilkić, Parica, Meštrov 2008, str. 214. 4 Liebl, Wilberg 1908, str. 17-88. 5 Fadić 2003; Fadić 2007, str. 88-97. 6 Od novijih ...

hrcak.srce.hr

ZAGREB 10. - 13. SVIBNJA 2012.

Primjena novih terapijskih postupaka kao i primjenu novijih evaluacijskih i funkcionalnih klasifikacija u kliničkoj praksi predstavlja nužnost i izazov, a njihovu je učinkovitost i probleme koje ih prate moguće procijeniti jedino kroz zajednička razmišljanja i izmjenu iskustava.

www.5kongres-hdfrm.org

STRATEGIJA NADZORA NAD OPOJNIM DROGAMA I SUZBIJANJA ...

... Smatra*se*da*statistički*pouzdani* mjerni*instrumenti*primijenjeni*u*vidu*anonimnih*upit-nika,*zasada*mogu*dati*najpouzdanije*podatke*o*procjeni* broja*zavisnika*o*opojnim*drogama.*Stoga*ćemo*u*analizi* trenutne*situacije*u*vezi*sa*problemom*zavisnosti*od*opoj-nih*droga*navesti*rezutate*novijih ...

80.87.240.16

ORTODOKSNI I HETERODOKSNI PROGRAMI STABILIZACIJE - Da li ...

ORTODOKSNI I HETERODOKSNI PROGRAMI STABILIZACIJE - Da li izvla~imo pouke iz novijih jugoslovenskih iskustava - R E Z I M E U svojoj novijoj istoriji Jugoslavija se dva puta

www.dusanic.rs

UNAPRE Đ a PC Centar Beograd, Zemun )* UPGRADING OF PROCESS ...

Balanced Scorecard je jedna od novijih metoda koja se koristi u strateškom planiranju i upravljanju preduzećima, za podešavanje aktivnosti

www.cqm.rs

Other sites you could try:

Find videos related to Novijih