Nostima

A Revision of the New World Species of the Shore-Fly Genus ...

A Revision of the New World Species of the Shore-Fly Genus Nostima Coquillett (Diptera: Ephydridae) JAMES F. EDMISTON and WAYNE N. MATHIS I W9\ SMITHSONIAN CONTRIBUTIONS TO ZOOLOGY • NUMBER 623

www.sil.si.edu

Mjerenje arterijskoga tlaka Measurement of Arterial Pressure

Vol. 16, No. 2, 147 - 157 Kada govorimo o različitim načinima mjerenja AT-a, potreb-no je također skrenuti pažnju na postojanje razlike u vrijed-nostima koje se uzimaju graničnima, tj referentnima s ob-zirom na različit način mjerenja, što je prikazano na tablici 2, a prema smjernicama ESH/ECS ...

hrcak.srce.hr

ZAKON O EKSPLOZIVNIM MATERIJAMA, ZAPALJIVIM TE Č NOSTIMA I ...

ZAKON O EKSPLOZIVNIM MATERIJAMA, ZAPALJIVIM TEČNOSTIMA I GASOVIMA ("Sl. glasnik SRS", br. 44/77, 45/85 i 18/89 i "Sl. glasnik RS", br. 53/93, 67/93, 48/94 i 101/2005

www.zurbnis.rs

E ss kk uu ll aa pp 2008;3(1-2):24-31 S - VIŠESLOJNA ...

nostima praktično istisnule korišćenje drugih radioloških metoda u ovom problemu. Neki literaturni podaci ukazu ju da u identifikaciji nekrotičnih masa rezultati dobijeni

www.medical.uns.ac.rs

The quality of life of lumbar radiculopathy patients under ...

nostima za opštu populaciju. Sve vrednosti za kvalitet života stabilizovane su tokom šest meseci. Oblast neuroloških simptoma nije bila u korelaciji sa drugim vrednostima i

www.doiserbia.nb.rs

References should follow the Chicago Humanities style

The Species of the Neotropical Genus Nostima (Diptera: Ephydridae). Notulae Naturae , 78:118-128. Newspaper article Moore, Molly. 1993. "My Children, Grandchildren—Gone: Official Estimate of Death Toll from Indian Earthquake Rises to 21,000."

www.scholarlypress.si.edu

DIANA - Problemi neadekvatnog tretmana keramike

preventivne za{tite prilagodjene njenim specifi~nostima i razli~itostima. DIANA Centar je danas prepoznatljiv sistem koji pru`a istinski doprinos razvoju

www.cik.org.rs

Utjecaj različitih čimbenika na rezultate testiranja ...

Izražene promjene veličine zona inhibicije bakterija E. coli i S. aureus na aminoglikozidne antibiotike pri krajnjim vrijed-nostima pH vrijednosti podloge rezultirale su drugačijim tumačenjem osjetljivosti ovih bakte-rija (osjetljive bakterije postaju umjereno osjetlji-ve).

www.bioline.org.br

INFEKCIJA EPSTEIN-BARR VIRUSOM U POPULACIJI NOVOG SADA THE ...

Rezultati oba ELISA testa dobijeni su kada je ap-sorbanca ispitivanog seruma podeljena sa cut-off vred-nostima. Za interpretaciju rezultata oba testa korištena su sledeća uputstva proizvođača: ô Test je bio negativan ako je dobijeni količnik apsor-banca ispitivanog seruma / cut-off , bio manji od ...

www.medical.uns.ac.rs

NESTANAK INSTITUTA OTVORENOG MORA U JADRANU

... ekološkog pojasa u Jadranu (što se u prvom redu ogleda u činjenici potpunoga nestanka otvorenog mora kao instituta međunarodnog prava), slovenskoga proglašenja zaštićene ekološke zone i epikontinentalnog pojasa, normativnog uređenja odnosa na Jadranskom moru, u skladu s pravima i du nostima ...

hrcak.srce.hr

Other sites you could try:

Find videos related to Nostima