Normama

Z A K O N O N O R M I Z A C I J I

... izdaje i raspačava hrvatske norme, druge dokumente i publikacije s područja normizacije, 5. uspostavlja i odr ava baze podataka o normama i drugim dokumentima iz područja normizacije te daje obavijesti o normama i drugim dokumentima, 6. u slu benom glasilu objavljuje obavijesti o hrvatskim normama ...

www.hzn.hr

ISKUSTVA U RAZVOJU I REALIZACIJI PROJEKTA VJETROELEKTRANE 42 ...

gradnji, tehničkim propisima i hrvatskim normama. Pregledom projektne dokumentacije utvrđeno je da je projekt načinjen u skladu s tehničkim

www.ho-cired.hr

DISHWASHERS PERILICE POSUĐA

Electrical components and cabling complaying with international Elektroničke komponente i spojevi izrađeni sukladno međunarodnim standarts and security regulations. s tandardima I sigurnosnim normama.

www.ugooprema.com

www.pilanarstvo.com

2. Pilanski proizvodi - naputak 02 2. Pilanski proizvodi Vrsta piljenog drva sa nazivima i definicijama značajki piljenog drva (terminologija, greške i dr.) mo e se utvrditi prema normama koje daju naputak za njihovo determiniranje.

www.pilanarstvo.com

U R E D B A O O S N I V A NJ U

... 3. odr ava zbirku hrvatskih norma i vodi registar hrvatskih norma; 4. uređuje, izdaje i raspačava hrvatske norme, druge dokumente i publikacije iz područja normizacije; 5. uspostavlja i odr ava baze podataka o normama i drugim dokumentima iz područja normizacije te daje obavijesti o normama i ...

www.hzn.hr

STUPNE TRANSFORMATORSKE STANICE

STUPNE TRANSFORMATORSKE STANICE • • 2 • • • Tipska TS izvedena i ispitana u skladu s normama IEC i HEP • Sigurnost pogona i pouzdanost vrlo je visoka • Potpuna sigurnost osoblja • Brza i jednostavna montaæa • Jednostavno odræavanje • Stup ËeliËno- reπetkasti, vruÊe ...

www.dalekovod.com

Ovlaštena pravna osoba:

Ovlaštena pravna osoba: ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA O KAKVOĆI Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet Laboratorij za certificiranje ploča iverica za vlaknatice, furnire i uslojeno drvo prema va ećim propisima i normama na temelju Zakona o nadzoru kakvoće određenih proizvoda pri ...

www.pilanarstvo.com

Design and FEM Modelling of Steel Truss Girder Joints

Proračun i modeliranje spojeva rešetkastih čeličnih nosača MKE metodom Izvornoznanstveni članak U radu se kritički sagledava proračun spojeva rešetkastih čeličnih nosača prema novim europskim normama [1-2], kao suvremenim normama u kojima se ova problematika prvi put detaljnije kodificira.

hrcak.srce.hr

ISPORUKA ZASUNA

... prema EN 1092-2 (DIN 2501) 4) Vanjska i unutarnja zaštita plastificiranjem 5) Atest o funkcionalnom ispitivanju prema EN 12266 (DIN 3230) 6) Brtvljenje sa bezazbestnim materijalom 7) ***** SPECIJALNA IZVEDBA 1) ***** 2) Prirubnica bušena prema drugim normama 3 ...

www.miv.hr

PRIBOR ZA TRANSFORMATORE ACCESSORIES FOR TRANSFORMER S

Relej 2RB je skladu sa normama DIN VDE 0660, DIN 42566 i N.H1.050. Gas (Buchholz) relays type 2RB are made for signalling and giving commands for disconnection of transformers

www.koncar-nsp.hr

Other sites you could try:

Find videos related to Normama