Nohospod

Ochranabiodiverzity ex-situ Thep. rotectionof biodiversity

In 1990, vKo[iciacha Strednou the Botanical Garden of pol 'nohospod_rskou Commenius Universih/in Bratislavo _kolouvNitre. Vroku cultivated approximately 2,000 1990 salenvBotanickej Umbracrameri taxa, including 600 woody species. z,_hrade Univerzity The most famous historical KomenskShov Bratislavepestovalopribli ...

www.cbd.int

AJP - tech spol. s r.o.

B stred 703 INDUSTRY EXPO 10 " 13 " 14 30 INDUSTRY EXPO M P plo*an· inzercia na str. 56 Trieda Andreja Hlinku 2, SK - 949 76 Nitra tel: +421 37 641 54 89 fax: +421 37 741 70 03 e-mail: [email protected] web: www.mf.uniag.sk MECHANIZA**N¡ FAKULTA - Slovensk· po*>nohospod·rska univerzita Nitra B1 403 ...

www.mojkatalog.sk

4 ESTATES Slovakia s.r.o.

... B0 101 17.01 " 17.01.05 " 17.03.01 " 17.03.03 *`t˙rova 651/34, SK - 929 01 Dunajsk· Streda tel: +421 31 552 89 54 e-mail: [email protected] fax: +421 31 552 78 73 web: www.akproject.sk Kry*atalick· izol·cia: "proti zemnej vlhkosti "proti tlakovej vode "proti ropn˝m produktom "proti po*>nohospod ...

www.mojkatalog.sk

Tren*ianska univerzita A.Dub*eka v Tren*Ìne Preh*>ad publika ...

-Nitra: Slovensk·po*>nohospod·rska univerzita, 2009. -543 s. -ISBN 978-80-552-0231-0 ref.*Ìslo: TUAD.Tren*Ìn.PC 009313 ACB004 Ol*aovsk˝, Milan-Capek, Ign·c[recenzent]-CÌbik, Branislav[recenzent]: Kau*uky: V˝roba-vlastnosti-pou*~itie. 1.vyd.

www.kniznica.tnuni.sk

˘ˇˆ˙˝˝˛˚˜ ! "#$ % & - L E S O P O N O H O ...

lesopo nohospod`rsky majetok uli , −t`tny podnik 067 67 uli 96 p o n u k o v Ý c e n n ˝ k ˘ˇˆ˙˝˝˛˛ ˘ˇˆ˙˝˝˛˚˜ !

www.lpmulic.sk

Vysvetlivky: Č - časopis M - monografia S - skriptá U ...

... poľnohosp. výroby 2005 151,00 26380-8069-411-7S FrančákováHodnotenie poľnohospod. produktov 2005 107,00 16680-8069-471-0S FrančákováSladovníctvo a pivovarníctvo 2005 92,00 27480-8069-544-XS Fulková Všeobecná pedagog., vybr.kap. 2004 73,00 5080-8069-340-4S Fulková Základy poľ nohospod.vzdel ...

www.uniag.sk

INFORMATÍVNYMESAČNÍK Republika SrbskoAPVojvodina * Obec ...

Kulp ne je jedine n Po nohospod rske m zeum, o by sa malo vyu i vturistickejponukeprostredia. Predseda obce uistil p. Vapu, e lok lna samospr vanedovol ,abysanajstar domzruinovala emaxim lne

www.backipetrovac.rs

NOHOSPODÁRSTVA Zuzana Lehocká, Marta Klimeková Cie ľom ...

... Kvalita - priorita ekologick ho po >nohospod rstva Author: lehocka - klimekova Created Date: 5/20/2009 12:00:00 AM

www.sasaslovakia.sk

Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs ...

Hajnalová, E. (1979a): Paleobotanické doklady pol'nohospod rstva a pouzívania drevín v oblasti Liptova v dobe halstatskej, laténskej a rímskej.

www.omgk.hu

Other sites you could try:

Find videos related to Nohospod