Njima

RODNA RAVNOPRAVNOST U MEðUPARTNERSKIM*

18 Jelena*Radulović,*Nataša*Terzić Institut za javno zdravlje Crne Gore Podgorica RODNA RAVNOPRAVNOST U MEðUPARTNERSKIM* ODNOSIMA*I*STAVOVI*ŽENA*U*CRNOJ*GORI*PREMA* NJIMA GENDER EQUALITY IN PARTNER RELATIONSHIPS AND ATTITUDES OF WOMEN IN MONTENERGO TOWARDS THESE RELATIONSHIPS ABSTRACT ...

www.socioloskaluca.ac.me

Božo Milošević Filozofski fakultet Novi Sad Izvorni ...

društva i da ti procesi utiču na transformaciju organizacija rada u njima. Globalizacijski procesi su nametnuli raspodelu rizika, umesto ranijih unutardruštvenih procesa koji su se

www.doiserbia.nb.rs

POGONSKI KATASTRI RAZDJELNE ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE

Provedeno je istra ivanje o stanju pogonskih katastara u pet hrvatskih distribucijskih područja (DP), vezano za uvođenje geoinformacijskog sustava, kadrove i stanje podataka u njima.

www.upi.geof.unizg.hr

Logical Framework Matrix

Ubaciti odgovarajući glagol) used • Findings of the regional tendencies of climate change (SE Europe, Croatia) (što sa njima? Ubaciti odgovarajući glagol) used • Further adoption of legal acts and/or regulations enabling to meet UNFCCC targets • Optimal cooperation between the Ministries and relevant ...

klima.mzopu.hr

Serbian Personal Pronouns (Lične zamenice u srpskom)

Ona šeta sa njima. She is strolling with them. ona = subject (nominative); njima = object (instrumental) 8. Daj nam vremena Give us (some) time. nam = indirect object (dative) 9.

www.lztranslation.com

UTICAJ PATOGENE GLJIVE SPHAEROPSIS SAPINEA NA IZUMIRANJE ...

Jedna je od retkih gljiva koja mo e da parazitira gotovo sve biljne organe i da na njima izaziva brojne simptome. Cilj ovog rada je da uka e na značaj koji gljiva S. sapinea ima u Srbiji i Crnoj Gori, da prika e njen ivotni ciklus, morfološke i neke fiziološke karakteristike, patogenost i ...

sufasa.org

PREFACE

Njima će se Magnum crimen , konačno, kompletirati. Javnost će biti upoznata sa sadržajem tih izostavljenih poglavlja a nauka obogaćena novim sazna-

www.krajinaforce.com

Benzodiazepini: za i protiv Benzodiazepines: Pro and Contra

U terapiji opÊeg anksioznog poremeÊaja s uspjehom se danas rabe brojni benzodiazepini (npr. klordiazepoksid, diazepam, klorazepat, prazepam, halazepam, klonaze-pam, alprazolam, lorazepam, oksazepam i drugi), a stu-dije koje su ih komparirale u ovoj indikaciji nisu uspjele ni jedan meu njima ...

hrcak.srce.hr

Prodaja akcija iz portfelja Akcijskog fonda

- Po opštoj oceni domaće i stručne javnosti investitori su vidno unapredili rad kompanija koje su kupili, ili su se na neki od tržišno efikasnih načina povezali sa njima.

www.promoney.rs

PROŠIRIVANJE UPITA U GEOLOŠKOM INFORMACIONOM SISTEMU SRBIJE ...

linija, poligona), i uzimaju u obzir prostorne veze među njima, kao što su udaljenost, razdvojenost, presecanje, dodirivanje, ukrštanje, preklapanje, sadržanje, kao i

www.rgf.bg.ac.rs

Other sites you could try:

Find videos related to Njima