Njihovo

Rekonstrukcija dojke posle amputacije zbog karcinoma

Prednosti rekonstrukcije autolognim tki-vom nad rekonstrukcijama implantatima su: dostupnost do-voljne mase autolognog tkiva; implantati nisu neophodni, a time su izbegnute komplikacije vezane za njihovo korišćenje; dobri estetski rezultati; autologno tkivo mo e dobro da podnese postoperativnu ...

www.doiserbia.nb.rs

Izjava o izključitvi odgovornosti

V primeru spora z zgoraj navedenimi pravnimi ter fizičnimi osebami se nepreklicno obvezujem da bom kril/zagotovil vse stroške in/ali sredstva potrebna za njihovo obrambo pred sodnimi oblastmi.

www.idpa.si

GOPA Consultants GOPA Konsultants

Vrednost podržanih projekata je od 50.000 do 150.000 evra, a njihovo trajanje je ograničeno na period od 6 do 12 meseci. The Civil Society Fund supports projects of all civil society structures, whether based on a voluntary or mandatory membership: ● professional organisations (non-profit organisations ...

www.dijalog.org.rs

OPIS PREDMETA / SUBJECT SPECIFICATION KRIMINALISTIKA

Spoznajo metode in sredstva kriminalističnega preiskovanja in njihovo uporabo pri izvajanju operativnih in preiskovalnih dejanj. Razumejo vlogo in pomen forenzičnih znanosti za ugotavljanje resnice o kaznivem dejanju in storilcu ter napake v zvezi z materialnimi dokazi.

www.fvv.uni-mb.si

FF UM, Univerzitetni dvopredmetni študijski program prve ...

- se seznanijo z demografsko statistiko in njihovo uporabo, - spoznajo razvoj prebivalstva in demografske probleme v Sloveniji. Students: - acquaint and understand the meaning of the

www.ff.uni-mb.si

Sustainability of flat roofs: A LCA based scenario study ...

strehe lahko razdelimo na tri enote glede na njihovo funkcijo v strehi: krovni sloj, vododržni sloj in sloj izolacije. Za vsako enoto je predstavljenih nekaj alternativ razli čnih

www.p-ng.si

STRUČNI I SPECIJALNI RAD KNJIŽNIČARKE S POKRETNO ...

su samouvjereniji (beletristika i poučne knjige koji ublažavaju njihovo teško životno stanje), - pri radu omogućujem uključivanje i ostalih zainteresiranih učenika,

www.hkdrustvo.hr

o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u ...

Zakona o Vladi („Sluûbeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka 101/07, 65/08 i 16/11), Vlada donosi UREDBU o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje I. UVODNE ODREDBE Član 1.

www.ekoplan.gov.rs

EDUCATION AND COMMUNICATION IN LIBRARY SERVICES FOR THE BLIND ...

risnici koji koriste ta pomagala poučeni za njihovo korištenje. 13 1.1.4. Međusobno prenošenje znanja unutar knjižnice Vrlo važan vid obrazovanja organiziran je među djelatnicima knjižnice koji

www.hkdrustvo.hr

KAZALO

Zapreke stvaranju marke za tvrtke iz zemalja u razvoju i mehanizmi za njihovo prevladavanje: konceptualni okvir ..... 233 Barriers to Branding for Developing World-Based Firms and Some Mechanisms to Overcome ...

www.efri.uniri.hr

Other sites you could try:

Find videos related to Njihovo