Nerijetko

Adolescencija, adolescenti i zaštita zdravlja Adolescence ...

Često se smatra emocionalno vrlo in-tenzivnim i nerijetko stresnim razdobljem. U članku su opisane značajke adolescentnog razvoja i karakterističnih ponašanja koja mogu bitno utjecati na zdravlje i stabilnost u odrasloj do-bi.

hrcak.srce.hr

IZBOR OPERATIVNOG ZAHVATA KOD KARCINOMA DOJKE U ODNOSU NA ...

Nerijetko se pronalaze i potpuno inoperabilni procesi, te procesi u terminalnoj fazi tumorske bolesti. Zato i mutilantni hirurški zahvati imaju svoje mjesto (6).

www.ljkzedo.com.ba

Beta receptor blocker and erectile function: nebivolol ...

Ipak, nerijetko se naglaπavaju nepovoljni uËinc i lijekova iz te skupine, poglavito na dislipidemiju, metabo-lizam glukoze ili pak erektilnu funkciju.

www.kardio.hr

Sveu č - CILJNA ORIJENTACIJA I MOTIVACIJSKA KLIMA ...

koji nerijetko postaju nacionalni junaci. Svjedoci smo i sve ve ćeg broja profesionalnih klubova, sve ve ćih aspiracija i ulaganja u sport. Uz to, svako dijete osobno se susre će sa

darhiv.ffzg.hr

Liječenje pneumonija: koliko su važne smjernice?

Pneumonije se liječe različitim antibioticima, nerijetko i kombinacijom antibiotika. Ako je poznat uzročni mikroorganizam, vrlo je lako ordinirati odgovarajući antibiotik.

hrcak.srce.hr

ELA ZELENOG MARKETINGA U UPRAVLJANJU OPSKRBNIM LANCEM ...

(nerijetko i u obrnutom smjeru), tj. na svim razinama opskrbnog lanca , praksa je razvila, a teorija definirala složene i interorganizacijske

www.efos.hr

EPILEPSIJA U DJECE S CEREBRALNOM PARALIZOM RO\ENE U RIJECI OD ...

Zaklju~ak : Premda je epilepsija u djece s CP-om nerijetko do`ivotna, sve ~e{}a upotreba "novih" antiepilepti~nih lijekova koji mogu dovesti do smanjenja ili odsutnosti epilepti~nih napada, kao i mogu}nost neu-rokiru{kog lije~enja, unose optimizam u njihove domove i obe}avaju bolju kvalitetu njihova ...

www.bioline.org.br

OSJEĆAJI I TRUDNOĆA

Budući da ne može izaći na kraj sa ženinim suzama, budući otac obično ignorira problem, te se nerijetko posvećuje pretjeranom radu ne bi li na taj način ublažio teškoće, no to samo pogoršava problem.

www.gradpula.net

XI međunarodni simpozij

Općine najčešće potpisuju meĎuopćinske sporazume o udruživanju u regiju, a nerijetko su i osnivači regionalnih poduzeća za gospodarenje deponijem.

gospodarenje-otpadom.yolasite.com

403 Acta Stomatologica Croatica ORALNA MEDICINA I PATOLOGIJA ...

Pružanje uobičajenih konzervativnih stomatoloških zahvata gotovo uvijek zahtijeva duže maksimalno otvorena usta i rastegnuta mekaoralna tkiva, održavanje suhoga radnog polja aplikacijom vaterolica i sisaljke, a nerijetko i postavljanje koferdama.

bib.irb.hr

Other sites you could try:

Find videos related to Nerijetko