Nedosiahla

RIZIKO KARDIOVASKUL`RNYCH KOMPLIK`CI˝ U€PACIENTOV S€DIABETES ...

signifikantnosš rozdielu nedosiahla p<0,05 (bola iba p<0,1) (tab. 1). Ako bude uvedenØ ïalej, celkový cholesterol vıak figuruje vo viacerých indexoch a ...

www.bmj.sk

Výška obratu pre ú ely registrácie na DPH

mesiacu, v ktorom podala žiadosť o zrušenie registrácie pre daň, nedosiahla obrat 49 790 € za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych

www.drsr.sk

PIATA ŽENA

kampaň pred Vianocami nedosiahla želaný efekt a nepodarilo by sa nám spoty a billboardy umiestniť ani zďaleka v takom rozsahu, v akom sme to dosiahli v januári a ...

www.esfem.sk

PRIAME ZDAŇOVANIE: ZDAŇOVANIE FYZICKÝCH OSÔB A SPOLOČNOSTÍ

Európskeho parlamentu Komisia stiahla tento návrh, pretože sa nedosiahla dohoda v Rade. Ako súčasť „Montiho balíka“ bolo v roku 1998 predložené nové znenie ...

www.europarl.europa.eu

Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky ...

dane nadobudnutého z iných členských štátov EÚ nedosiahla v kalendárnom roku 13 941,45 eura (môže požiadať o registráciu dobrovoľne).

www.finance.gov.sk

Testament Katarov

Katolíci zinscenovali nezvyčajnú kampaň propagandy, ale keď táto nedosiahla očakávaný úspech, ostávala im iba posledná možnosť – križiacke ťaženie ...

www.dhaxem.com

Slovenská technická univerzita Bratislava Stavebná fakulta ...

nedosiahla spodnú úroveň stropnej konštrukcie. Priepadové potrubie sa zaúsťuje do samostatnej šachty s vodným uzáverom mimo manipulačnej komory.

www.fsv.cvut.cz

Kedy budú biele?

Zuby si pravidelne čistím bieliacimi pastami, ale peknú farbu som nedosiahla. Ako sa dajú účinne vybieliť? Nie je to nebezpečné? Igor MUDr.

www.bielezuby.sk

8. Napájacie zdroje.

magnetická indukcia v jadre nedosiahla hodnotu BS odpovedajúcu magnetickému nasýteniu jadra. To by malo za následok pokles impedancie primáru a vzrastu hodnoty

www.kemt.fei.tuke.sk

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

u pacientov, u ktorých sa nedosiahla adekvátna odpoveď, povolené titrovať dávku s postupným zvyšovaním o 1,5 mg/kg od 3 mg/kg až do 9 mg/kg.

www.ema.europa.eu

Other sites you could try:

Find videos related to Nedosiahla