Neavtorizirano

VARNOST V ZRAČNEM PROMETU KONTROLE ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE

ta datoteka je last kontrole zraČnega prometa slovenije, d.o.o. in je namenjena samo informativni naravi. neavtorizirano kopiranje je prepovedano.

www.sloveniacontrol.si

UNIVERZITET ,, SV

Tie isto taka imaat pravo na `alba do dr`avnite licencirani odbori na lekarite koi {to vr{at neavtorizirano otkrivawe na informacii. Lekarite i genetskite sovetnici (stru~waci) ~esto dobivaat genetski informacii od eden pacient koi {to mo`at da bidat ekstremno va`ni za drugi ~lenovi od semejstvoto.

www.fzf.ukim.edu.mk

Splošni pogoji

... ponudnika, ki mu priključek zagotavlja, • se obvezuje, da bo uporabljal storitve zgolj za lastno uporabo in ne za nadaljnjo prodajo, • se obvezuje, da bo upošteval pravila in predpise s področja intelektualne lastnine in varstva avtorskih pravic ter da ne bo v omrežju Amis neavtorizirano ...

www.amis.net

programa zvestobe Sava Hotels & Resorts Ambasador

Mi in Sodelujoče nastanitve v tem Programu nismo odgovorni za: a) izgubo, napačno usmeritev ali zamudo v prejemanju katerihkoli Članskih materialov, komunikacije ali nagrad; b) krajo ali neavtorizirano koriščenje Kapljic ali drugih bonitet ali uporabo bonitet na način, ki je izven našega ...

www.shr-ambasador.si

Other sites you could try:

Find videos related to Neavtorizirano