Napona

STUPNE TRANSFORMATORSKE STANICE

... upravljanje javnom rasvjetom: ruËno - grebenasta sklopka automatski - fotorelej - uklopni sat (na zahtjev) - MTU ureaj (na zahtjev) • kondenzator za kompenzaciju jalove snage ( prema snazi transformatora) • NN prekidaË - normalna isporuka (rastavna sklopka na zahtjev) • mjerenje : - struje i napona ...

www.dalekovod.com

ČELICI ZA ARMIRANJE BETONA STEELS FOR CONCRETE REINFORCEMENT

Sa tačke gledišta tr išta u Evropi, sve klase i tipovi čelika su prihvatljivi na tr ištu /6/, uz ispunjeni uslov povišene gornje granice napona tečenja R eh od 400 do 600 MPa zbog postojećeg velikog broja vrsta čelika.

divk.inovacionicentar.rs

4 PRELOM KONCAR 46-61

62 OkidaË podnaponski / Undervoltage release OkidaË podnaponski isklapa prekidaË u sluËaju nestanka napona ili pada vrijednosti napona ispod 70% vrijednosti nazivnog napona.

admin.koncar.hr

Kompletna knjiga za Branka1

Na izlazu vetrogeneratora dobija se naizmenična trofaz-na struja napona 690 V i frekvencije 50/60 Hz. Pomoću transformatora se napon podiže na 10 - 30 kV što odgo-vara naponu srednjenaponskih mreža.

www.centrala.org.rs

2D - KOMPAKTNE FLUORESCENTNE SIJALICE

OSVETLJENJE 2003 UVOD Sijalice visokog pritiska natrijumove, metalhalogene i ivine razlčito reaguju na veća odstupanja od nazivnog napona.

www.dos-osvetljenje.org.rs

DMS, Variant D Installation and operating instructions ...

– Direktiva niskog napona (2006/95/EC). Korišćeni standardi: EN 60204-1+A1: 2009. – EMC direktiva (2004/108/EC). Korišćeni standardi: EN 61000-6-2: 2005, EN 61000-6-4: 2007.

net.grundfos.com

MJERNI PRETVARAČI

Izvor konstantne struje šalje kroz mjerni otpornik stalnu struju, a pomoću pojačala se mjeri napon koji na otporniku nastaje i koji predstavlja točnu mjeru za iznos mjernog otpora. Preko ispravljača i stabilizatora napona se dobijaju naponi svih sklopova i referentni napon za potrebe izvora ...

www.koncar-inem.hr

GRUNDFOS - DMS, Variant B INSTRUCTIONS Installation and ...

– Direktiva niskog napona (2006/95/EC). Korišćeni standardi: EN 60204-1+A1: 2009. – EMC direktiva (2004/108/EC). Korišćeni standardi: EN 61000-6-2: 2005, EN 61000-6-4: 2007.

net.grundfos.com

HEMIJSKA INDUSTRIJA

Petrović, Modelovanje probojnog napona za generisanje mikropra njenja (Modeling of a breakdown voltage in mic-rodischarges) ..... 293 Perica J. Vasiljević, Stevo J. Najman, Ljubiša B. Đorđević, Vojin P. Savić, Marija Đ.

www.ache.org.rs

IZOLATORSKI LANCI do 35 kV INSULATOR STRINGS up to 35 kV

1 Tvornica za proizvodnju elektroopreme METAL PRODUCT d.o.o. osnovana je 1967. godine i već 40 godina proizvodi ovjesnu i spojnu opremu za električne mreûe niskog i srednjeg napona, kabelski spojni pribor i metalne konstrukcije prema zahtjevima kupaca.

www.metal-product.hr

Other sites you could try:

Find videos related to Napona