Najzna

„Matemati*ki principi filozofije prirode" Isaka Njutna

„Matemati*ki principi filozofije prirode" Isaka Njutna 5. jula 1687. godine je prvi put na latinskom jeziku objavljeno najzna*ajnije delo Isaka Njutna: „Matemati*ki principi filozofije prirode" ("Philosophiae Naturalis Principia Mathematica").

www.unilib.bg.ac.rs

special education-professioinal and scientific issues

Bioetikata kako nova etika Bioethics as a new ethics Bioetikata e edna od najzna~ajnite aktiv-nosti na sovremenoto ~ove{tvo i edna od najva`nite nauki na dene{ninata i na utre{ninata.

fzf.ukim.edu.mk

AGRESIVNOST I PRIVRéENOST U PRIJATELJSKOM ODNOSU SREDNJOäKOLACA

7 Shvatimo li agresivnost kao osobinu ili crtu li*nosti, koja je relativno stabilna i formirana dosta rano u ûivotu pojedinca, opravdano je pretpostaviti da *e obitelj, kao najzna*ajniji posrednik socijalizacije svakog *ovjeka, imati bitnu ulogu u njenu formiranju.

bib.irb.hr

UNIVERZITET „ SV. KIRIL I METODIJ - ” FACULTY OF ...

na pankreasot se najzna~ajni pri~ini za pojava na {e}erna bolest. Kaj `enskite ku~iwa, dvapati pove}e se pojavuva za razlika od kaj ma{kite. Postojat podatoci

www.fvm.ukim.edu.mk

PERSPEKTIVE RAZVOJA ZEMALJA U TRANZICIJI

Dolazi do ja~anja uloge i zna~aja nematerijalnih faktora, tako da pre-duzetni{tvo i informacija zasnovana na znanju postaju najzna~ajniji reursi.

www.doiserbia.nb.rs

BIODIVERZITETOT NA FAUNATA NA ZMIITE (REPTILIA: SERPENTES) VO ...

Iako op{toto vlo{uvawe na klimata gi zafatilo i ovie kraevi, tie se-pak imale potopla klima, a lokalno i rel-ativno podobri uslovi koi ovozmo`ile Balkanskiot Poluostrov da bide eden od najzna~ajnite refugijalni centri vo Evro-pa (Matvejev 1961, 1975, 1976, 1980; Stugren & Kohl 1980; Jankovic 1984 ...

www.mes.org.mk

KOMPANIJA PROGRES PROGRES COMPANY

Znanje i iskustvo iz godina prosperiteta na svetskom tr ištu jedna je od najzna*ajnijih referenci kompanije Progres Kompanija Progres A. D. Zmaj Jovina 8-10 11000 Beograd tel. + 381 11 2182 626 + 381 11 2620 965 fax. + 381 11 2623 984 • • • Today The Progres joint stock company is a Serbian ...

www.promoney.rs

Tradicija Progres kompanije poslovanje sa svetom

svetskom tr`i{tu su jedna od najzna~ajnijih referenci Progres kompanije Kompanija Progres ad Zmaj Jovina 8-10 Beograd tel: +381 11 2182 626 +381 11 3317 417

www.promoney.rs

Prikaz bolesnika s brucelozom i sakroileitisom s klini~kim i ...

S epidemiolo{kog stajali{ta za Republiku Hrvatsku najzna~ajniji su slu~ajevi bolesti uzrokovani nekontroliranim uvozom stoke iz Bosne i Hercegovine [4, 5]{to treba imati na umu svaki klini~ar koji se susre}e s bo-lesnicima koji dolaze iz susjednih zemalja i/ili imaju sim-ptome bolesti koji upu}uju na ...

hrcak.srce.hr

ZBORNIK - MATICE SRPSKE ZA ISTORIJU

gurno to, da je smr}u Isaijinom si{ao u grob jedan od najzna~ajnijih ar hipastira srpskih”. 109 34 107 Isto, III, 198–199. Prema Rad. Gruji}u (Problemi istorije Karlov. mitropolije, 65) Dvor je sve

www.maticasrpska.org.rs

Other sites you could try:

Find videos related to Najzna