Muzejs

List of individual members

List of individual members of Latvian committee of ICOM, 2010 1. DACE ZVIRGZDIŅA, Researcher of regional Historical Museum of Madona ORD.IND. 19208 Address: Skolas iela 12, Madona, LV - 4801 Phone: +371 64822480 E-mail.: muzejs@e-madona.lv LATVIA 2.

www.latvia.icom.museum.lv

VALTERS NOLLENDORFS Brief Curriculum Vitae

[An illustrated bilingual hiostory of the occupation.] 1998 Co-Editor with Matthias Knoll, Latvijas Okupacijas muzejs: Latvija zem Padomju Savienibas un nacionalsocialistiskas Vacijas varas 1940-1991 Lettland unter sowjetischer und nationalsozialistischer Herrschaft: ...

www.education.wisc.edu

Daugavas muzejs iekļaujas UNESCO programmā  „Pasaules ...

Daugavas muzejs iekļaujas UNESCO programmā „Pasaules atmiņa". Šā gada 11. februārī Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā UNESCO programmai „Pasaules atmiņa" atklāja Latvijas nacionālo reģistru.

www.daugavasmuzejs.lv

PRACTICAL INFORMATION

IV-14.X 15.X-15.IV LimbaΩi museum Burtnieku 7, LimbaΩi 4070894, 4070632 V-IX Salacgrîva museum Sila 2, Salacgrîva 4071981 muzejs@salacgriva.lv I-XII Liivs museum "Pivälind"Lielå 14, ...

www.tourism.bauska.lv

www2.gulbene.lv

Greenhouse , mid of the 19 th century, now Gulbene History and Art museum. 15 Gulbenes vēstures un mākslas muzejs , dibināts 1982. gadā. Muzeja krājums pārsniedz 55 tūkstošus vienību.

www2.gulbene.lv

Oxytelinae apaködzimtas * ssp * r * u (Coleoptera ...

Distribution and ecology of Oxytelinae rove beetles in Latvia 88 Oxytelinae apaködzimtas * ssp * r * u (Coleoptera, Staphylinidae) izplat * ba un ekolo * ija Latvij * R AIMONDS C IBU * SKIS Daugavpils Novadp*tniec*bas un m*kslas muzejs, R*gas iel* 8, LV-5401, Daugavpils CIBULSKIS R. 2002.

leb.daba.lv

Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs

muzejs saglabĀ, pĒta un vienotĀ veselumĀ eksponĒ tradicionĀlos dzĪves pieminekĻus, atklĀjot latvijĀ vĒsturiski dzĪvojoŠo tautu kultŪras mantojumu, darba un sadzĪves tradĪcijas, kĀ arĪ estĒtisko pasauli no 17.gs.

www.brivdabasmuzejs.lv

BILLIE JEAN THEIDE 2111 Belmont Park Lane Champaign, Illinois ...

Rigas Porcelana Muzejs. Riga, Latvia. Sanford M. Besser. Santa Fe, New Mexico. Smithsonian American Art Museum. Washington, DC. Sokolov Porcelain Museum.

www.art.illinois.edu

MUSEUMS IN VENTSPILS

Anchor Path (Enkuru taka) The Seaside Open Air Museum (Piejūras brīvdabas muzejs) exhibits the largest anchor collection in the Baltic States featuring more than one hundred exhibits as old as from the 17th century.

www.tourism.ventspils.lv

An unknown grave complex - Warengen 2. The earliest finds of ...

The Jacobson Archives stored in Latvijas Vçstures Muzejs in Riga. Beilke-Voigt I. von., 1994. Die Sitte der Miniaturgeräteb eigabe bei den Germanen der Späten Kaiserzeit. In: Offa .

www.leidykla.vu.lt

Other sites you could try:

Find videos related to Muzejs