Morfoloji

Kinetic studies of penicillin production during batch and ...

Indian Journal of Biotechnology Vol 3 July 2004, pp 394-399 Kinetic studies of penicillin production during batch and repeated batch in fluidized bed bioreactor with agar immobilized P. chrysogenum cells A Swaroopa Rani 1, Annapurna Jetty 1 * and S V Ramakrishna 2 1 Biochemical and Environmental ...

nopr.niscair.res.in

ÜROLOJİK MANİPULASYONLARIN SERUM PSA DÜZEYLERİ ÜZERİNE ...

İnguinal varikoselektomi uygulanan olguların birinci yılın sonundaki değerlendirilmesinde motilitede anlamlı artış bulundu (p<0,05), sperm sayısı ve morfoloji değerlerinde ise artış görülmedi.

www.uroturk.org.tr

GEOLOGICAL AND MORPHOLOGICAL INVESTIGATIONS OF THE ...

Bu amaca ulaşabilmek için yeraltı şehirleri, güncel yerleşimler, kaya türleri ve morfoloji sınıflarına ait birbirleriyle ilişkili dört veri tabanı oluşturulmuştur. Çalışma için oluşturulan veriyi kullanarak dört ana analiz yürütülmüştür.

etd.lib.metu.edu.tr

Ek-4 YÖK Prof dr Aymelek YALIN

EK-4 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Fatma Aymelek YALIN 2. Doğum Tarihi: 20 Mart 1955 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fizik Tedavi rehabilitasyon bölümü Hacettepe Üniversitesi 1974-1980 Y.Lisans Morfoloji (Anatomi) Cumhuriyet Ü.TIP Fakültesi ...

www.acibadem.edu.tr

03. sevilay erimsah ve ark

Bulgular: Anilin mavisi (AB) ve toluidin (TB) mavisi boyalar› ile yap›lan ›fl›k mikroskopi çal›flmalar›nda, sperm bafl yap›s›ndaki anomalilerin, kondensasyon defektlerinin ve DNA hasarlar›n›n oranlar›n›n teratozoospermi (≤% 4 normal morfoloji), astenozoospermi (<% 50 ...

www.ctf.edu.tr

PROF. DR. ERCAN TANYELİ YAYIN LİSTESİ

TANYELİ E , SÜRÜCÜ HS, SARGON MF: An unusual branch of the femoral artery: Accessory deep femoral artery. Morfoloji Dergisi 6(1):19-21, 1998

www.ctf.edu.tr

Determination of the Morpho-Tectonic Features and Stress ...

Anahtar Kelimeler: «izgisellik, Co**rafi Bilgi Sistemi, Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ), tektono-morfoloji INTRODUCTION The study area discussed in this paper is in the western part of the 1200 km. long North Anatolian Surface methods like remote sensing and Fault Zone (NAFZ), lying between Gerede in the ...

yunus.hacettepe.edu.tr

(Microsoft Word - Profluk sonras\375 en son yay\375n listesi.rtf)

Ece AYDIN ,Ay*in KALE , Mete EDĐZER , , M. Tevfik DEMĐR , Cem KOPUZ , Nihal ĐÇTEN Tibia proksimal ucu morfometrik özelliklerinin kemik boyu ve ekstremite yönüne göre değerlendirilmesi Morfoloji Dergisi , 13(1-2):66-69,2005-2008 31 .Süleyman TETĐK, Aydõn ÖZBEK ...

www2.omu.edu.tr

CURRICULUM VITAE - MUSTAFA AYBERK KURT

Ari I., Kafa M.A., Kurt M.A. (2005) Deneysel Fekal Peritonitis ve Serebral Kortikal Morfoloji. Bursa Devlet Hastanesi Bülteni, 20 (2 -3):47-52

uludagshock.org

Shell-less culture of the chick embryo as a model system in ...

Cevik Tufan, M.D., Ph.D. Assistant Professor, Department of Histology and Embryology, and Research Center for Genetic Engineering and Biotechnology, Pamukkale University, School of Medicine, Kinikli Kampusu, Morfoloji Binasi 20020 Kinikli, Denizli-Turkey 90-258-2134030/1395 90-258-2132874 actufan@pamukkale.edu ...

www.neuroanatomy.org

Other sites you could try:

Find videos related to Morfoloji