Mlieka

Štúdium produkcnej úcinnosti trávnej hmoty pri pasení ...

Pomer *ahko strávite*ných sacharidov, vlákniny a proteínu ur*itého typu k*mnej dávky ovplyv*uje tráviace procesy v bachore a *reve, koncentráciu metabolitov v krvi a tým resorp*né a syntetické procesy v mlie*nej *aze (KIRST et al., 1996). 2.4.1 Základné zlo enie mlieka Pre výrobu ...

www.uniag.sk

International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes

3 Contents Introduction International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes Annex 1. Resolutions of the Executive Board at its sixty-seventh session and of the Thirty-fourth World Health Assembly on the on the International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes Annex 2.

www.who.int

Strojové dojenie kráv a kvalita mlieka

Dojenie a kvalita mlieka 3 Prax bez teórie je slepá, teória bez praxe je neplodná. J. D. Bernal 1. Úvod do problematiky Potreba vzdelávania a dostupnosť informácií sú v súčasnej dobe, ktorá kladie veľmi veľký dôraz na kvalitu mlieka a ...

www.cvzv.sk

Potravinárstvo

potravinárstvo 1/2009 1 vyuŽitie pcr metÓdy na dÔkaz falŠovania mlieka a mlieČnych vÝrobkov application of pcr method for milk adulteration and milk

potravinarstvo.com

Hygienické požiadavky na malé množstvá surového mlieka

HYGIENA MIEKA A MLIEČ. NYCH VÝROBKOV . V súlade s praxou uplatňovanou v krajinách EÚ sa naše poľnohospodárske podniky musia pri produkcii mlieka pre

fbp.uniag.sk

ŠPECIFIKÁCIA

Základnou surovinou na výrobu Slovenského oštiepka je ovčie mlieko alebo zmes ovčieho mlieka a kravského mlieka alebo kravské mlieko. Výroba Slovenského oštiepka prebieha priamo na salaši, tzv. salašnícky spôsob výroby alebo v mliekarňach, tzv. priemyselná výroba.

www.upv.sk

Školské mlieko a výživa Prednáška

Spotreba mlieka a mliečnych výrobkov sa na Slovensku za posledných 15 rokov znížila o 100 kg na osobu a rok. Zatiaľ čo v roku 1989 priemerný Slovák priemerne skonzumoval 253 kg mlieka a mliečnych výrobkov, v roku 2007 to bolo len 153 kg.

www.jedalne.sk

To view the full contents of this document, you need a later ...

To view the full contents of this document, you need a later version of the PDF viewer. You can upgrade to the latest version of Adobe Reader from www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

www.tami.sk

ZOZNAM PRIEMYSELNÝCH PODNIKOV ZÁPADOSLOVENSKÉHO REGIÓNU

ZOZNAM PRIEMYSELNÝCH PODNIKOV ZÁPADOSLOVENSKÉHO REGIÓNU AGRO - BIO HUBICE, a. s., Hubice , výroba mlieka, smotany, jogurtov, produkcia čerstvých vajec, čerstvého mäsa (bravčového, hovädzieho, teľacieho), mäsových výrobkov (mäkké salámy, šunky, polosuché a suché výrobky ...

pdfweb.truni.sk

Tradičné ovčie výrobky

BIO PRODUKTY - výhradne z*ov*ieho mlieka zo slovenských horských lúk Tradičné ovčie výrobky MOTTO: Dokážme si od prírody vziať, čo nám s láskou dáva, pokoj a zdravie, ktoré nám tak často pokrivkáva.

www.farmapruzina.sk

Other sites you could try:

Find videos related to Mlieka