Megfizetni

Pharmaceutical Newsletter

Amódosítás abban térelakorábban alkotmányellenesnek nyilvánított rendelkezéstől, hogyamódosításban tételesenfelsoroltkörülmények fennállásaeseténazorvoslátogatók utánfizetendődíjatnemkell megfizetni.

www.pwc.com

Terms and Conditions of Sale, Delivery and Payment

Amennyiben a vevő általi végső fizetés napján a HUF vagy más valuta EUR-hoz viszonyított árfolyama alacsonyabb, mint a számla kiállításának napján érvényes árfolyam, úgy a vevő köteles ezen különbözetet megfizetni.

www.falco-woodindustry.com

Long term lease agreement Hosszú Távú Bérleti Szerződés

... felelős ezen változásokért illetve a közüzemi cégek kalkulációjáért és a lakáshoz tartozó közös költség díjért; a bérlő viszont köteles ezen cégek által emelt díjakat illetve a közgyűlés által esetlegesen visszamenőleg felemelt közös költség különbözetet megfizetni ...

www.central.co.hu

Hatály: 2010.I.1. 31/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet a ...

3. § (1) A rendszerhasználati díjakat az ÜKSZ-ben előírt - a szállítói, a rendszerirányítói, az elosztói és a tárolói engedélyes által biztosított - alapszolgáltatások ellenértékeként kell megfizetni.

e-iroda.eon-kozepdunantul.com

Adózás rendje 2010 évközi változások

- Ha valamely társaság, egyéni vállalkozás év közben megszünteti tevékenységét, akkor a tevékenység befejezését követő hó 15. napjáig kell az adót megfizetni, és bevallani.

www.kallaiconsulting.hu

28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet

(6) A felhasználó a GET 138/A. § szerinti pénzeszközt a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény szerinti közüzemi nagykereskedelmi engedélyesnél felmerült bevételi hiány megtérítésének részletes szabályairól szóló külön jogszabály szerint köteles megfizetni.

e-iroda.eon-kozepdunantul.com

1 Megbízási szerz ő

Megbízó az ingatlanközvetít ői szolgáltatás díjának kétszeresét köteles megfizetni, amely követelését végs ő esetben a Megbízott jogi úton érvényesítheti.

www.agroestate.com

Tájékoztató a tagdíjbevallási és befizetési ...

A tagdíjat és a tagdíjjal összefüggésben felszámított késedelmi pótlékot, önellenőrzési pótlékot az APEH nevén, a Magyar Államkincstárnál pénztáranként megnyitott tagdíjbeszedési, késedelmi pótlék és önellenőrzési pótlék számlákra kell megfizetni.

www.allianz.hu

Állami Autópálya Kezelő Zrt

· igazságos, mert a tényleges használat arányában kell a díjat megfizetni, · kielégíti az EU „használó fizessen" elvét, · megfizethető díjszint mellett is jelentős díjbevételi többlet várható, · nincs szükség állami támogatásra, önfinanszírozó ...

www.epito.bme.hu

UTAZÀSI MEGÀLLAPODÁS

A tanfolyam díját a kiutazó (vagy annak törvényes képviselöje) az alábbi részletezésnek megfelelően köteles megfizetni. a, a tanfolyam díjának 40%-a a tanfolyam tervezett kezdete előtt 14 nappal, b, a fennmaradó 60% -t a nyelvoktatónál személyesen a tanfolyam helyszínén.

www.nemetmaganorak.hu

Other sites you could try:

Find videos related to Megfizetni