Malignosti

Epidural Spinal Abscess after Extraction of a Tooth - a Rare ...

loga utvrdi se NHL visoka stupnja malignosti B-sta nica. Po uËinjenoj imunohistokemiji, utvrdi se NHL velikih stanica B-imunofenotipa, a pacijentovo se

hrcak.srce.hr

prijelom, vol. 38, br. 4

Difuzni velikostaniËni NHL B-imunofenotipa spada u limfome srednjega stupnja malignosti. Javlja se u srednjoj i starijoj æivotnoj dobi, obiËno s diseminiranom pojavom limfnih Ëvorova, a do 70% bolesnika ima infiltraciju koπtane sræi limfom-skim stanicama.

hrcak.srce.hr

ZNAČAJ VENTRIKULARNIH EKSTRASISTOLA KOD MLAĐIH PACIJENATA ...

Kod postojanja VES neophodno je anga ovanje kompletne dijagnostičke procedure u otkrivanju eventu-alnog etiološkog faktora za pojavu VES, radi procene be-nignosti ili malignosti i pravovremene terapije.

www.medical.uns.ac.rs

Povezanost histopatoloških karakteristika karcinoma usne sa ...

Nuklearni gradus je još je-dan parametar koji ukazuje na stepen ćelijske malignosti, a za-sniva se na određivanju morfološke izmenjenosti jedra malig-ne ćelije u odnosu na nepromenjenu ćeliju.

www.doiserbia.nb.rs

Genitalne infekcije humanim papilomavirusom, muškarci i HPV ...

Vol. 18, No. 1, 49 - 53 treba, ipak, navesti i rezultate najnovijih studija koji upuć uju na kliničke i histološke znakove malignosti (u smislu verukoznog karcinoma) i detekciju HPV-tipova visokog rizi-ka kod ovog entiteta (19-22).

bib.irb.hr

Sarkomi. Doktrinarna načela zdravljenja in klinične poti

G*G1*nizka*stopnja*malignosti* (NM) *G2*visoka*stopnja*malignosti* (VM) *G3*visoka*stopnja*malignosti* (VM) T*T1*<=*5*cm ***T1a*povrhnji*tumor ***T1b*globoki*tumor *T2*>*5*cm ***T2a*povrhnji*tumor ***T2b*globoki*tumor N*NX*bezgavk*se*ne*da*oceniti *N0*v*regionalnih*bezgavkah*ni*zasevkov *N1*zasevki*v*območnih ...

www.onko-i.si

Doktrina zdravljenja bolnikov z NeHodgkinovimi limfomi in ...

Difuzni velikocelični B in folikularni limfom visoke stopnje malignosti (CD20 pozitivni) • Stadija III in IV - 8 x R-CHOP in RT ostanka • Stadij II - 6 x R-CHOP in RT ostanka • Stadija II.X in I.X (X pomeni maso večjo od 10 cm v premeru ali velik mediastinum) - 6 do 8 x R-CHOP in RT ostanka æ Če ...

www.onko-i.si

Vojnosanitetski pregled

... Milan Terzić, Jelena Dotlić, Ivana Likić Ladjević, Jasmina Atanacković, Nebojša Ladjević Evaluation of the risk malignancy index diagnostic value in patients with adnexal masses Procena dijagnostičke vrednosti indeksa rizika od malignosti kod bolesnica sa adneksalnim tumorima ...

www.vma.mod.gov.rs

Biljana Maksimović

RIZIK NASTAJANJA MALIGNOMAKOD EPITELNE HIPERPLAZIJE, DCIS I LCIS Povećan rizik Apsolutni rizik Minimalna epitelna hiperplazija Umjerena epitelna hiperplazija 1x 2x Atipična duktalna hiperplazija •minimalna •umjerena •sa familijarnom anamnezom Stepen malignosti 61-75% 2x 4x 8-10x 10% za 10 godina > 10% za 10 ...

ambulantamaksimovic.com

Eksciziona biopsija

To je od posebne važnosti kod dijagnosticiranja duktalnih epitelnih hiperplazija i klasifikacije i prognoziranja malignosti ( npr.histološka klasifikacija, tip i vaskularna invazija).

senologija.org

Other sites you could try:

Find videos related to Malignosti