Lirike

Grški bogovi in mitologija

II . GIMNAZIJA MARIBOR ( PROJEKTNA NALOGA PRI PREDMETU INFORMATIKA ) Avtorica: Nina Ozimič, 1.b Mentor vsebine: Saša Mikić, prof. Mentor oblike: Mirko Pešec, prof. Maribor, 2007 / 2008

www.druga.org

FLET PRINCI I LIRIKËS SHQIPTARE LASGUSH PORADECI

herë-herë lirike. Edhe pas flakjes së zgjed hës së huaj dhe çlirimit të Shqipërisë, tema e Skënder beut do të mbetej aktuale, sepse shem

www.artistet.org

Përgjigjet në pyetjet e Kuizit 2009

Lasgushi ka shkruar këto vepra: "Vallja e Yjve" - lirikë 1933 "Ylli i zemrës" - lirikë 1937 "Ekskursion teologjik i Sokratit" "Mbi ta" "Kamadeva" U lind në vitin 1899 dhe vdiq më 12 nëntor të vitit 1987.

modersmal.skolverket.se

G E Z U A R V I T I N E R I 2008 GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR

Veprat e Azem Shkrelit: Ka botuar këto vepra në poezi Bulzat (1960), Engjujt e rrugëve (1963), E di një fialë prej guri (1969), Nga bibla e heshtjes (1975), Pagëzimi i fjalës (1981), Nata e papagajve (1990), Lirikë me shi (1994), Zogj dhe gurë (1997).

www.immi.se

TELEVIZIJSKI I RADIO-ZAPISI VEZANI ZA LI^NOST I STVARALA[TVO ...

Hiqadu godina lirike 1961. • Serija: Hiqadu godina lirike Naslov emisije: Provansalska i francuska lirika XII veka Autor: Milorad Pavi} Trajawe: 35.00 Datum: 9.

www.rastko.rs

MINISTRIA E ARSIMIT DHE E SHKENCËS

- Motivi, tema dhe ideja në poezinë lirike - Motivi, tema dhe ideja - Ushtrime për të zbuluar motivin, temën dhe idenë në poezit ë lirike ; - Krijime të poezive me motive të caktuara... - ta kuptojnë ritmin si element kryesor të etrikës; - t ë dallojnë ritmin dhe elementet e ritmit në poezinë ...

www.bro.gov.mk

албански јазик

... Bëhet një zgjedhje tekstesh nga folklori dhe krahasohen me tekste artistike nga libri i gjuhës ose nga tekste të tjera ndihmëse - të dallojë llojet e poezive lirike sipas motivit; - të komentojë ndërlidhjen e motiveve në poezitë lirike - të orvatet të krijojë poezi lirike me ...

app.bro.gov.mk

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА

Dobitnik je domaćih i međunarodnih priznanja i nagrada: Šantićeve (1985), Šestoaprilske nagrade grada Sarajeva (1987), Zmajeve (1994), Milan Rakić (1995), „Bosanski stećak" (2007), Kočićeve (2009), nagrade „Horst Bienek" za potporu lirike Bavarske akademije lepih umetnosti (Horst-Bienek ...

www.kcns.org.rs

www.smsperty.com

Vepra m? e shquar poetike e Kadares? ?sht? poema lirike-epike P?rse mendohen k?to male (1964) nj? pasqyrim i p?rgjith?suar artistik i rrug?s dhe fatit historik t? popullit shqiptar dhe t?

www.smsperty.com

1 . NAZIV PREDMETA MATERNJI JEZIK I KNJI EVNOST

Pjesnički jezik (konkretnost, emocionalnost, ritmičnost, preobra aj i punoća značenja) - Aleksandar Ivanović: ''Kari Šabanovi'' - Aleksa Šantić: ''Veče na Školju''-izbor iz Antologije bošnjačkomuslimanske lirike (priredio Husein Bašić) - Stilske figure (dikcije, tropi, figure ...

www.cso.gov.me

Other sites you could try:

Find videos related to Lirike