Lijeka

PozicijaATCINN - Generički naziv lijeka, oblik i pakovanje

Ponuđeni oblik i pakovanje. LOT 01: LJEKOVI LISTA A - 0101 PozicijaATCINN - Generički naziv lijeka, oblik i pakovanje Ponuđeni oblik i pakovanje Proizvođač količina Cijena Ukupno Rok plaćanjanaziv firme bod cijene bod kvalitetukupno bodovarang 0101001 A01AA01natrijum fluorid tbl 250x 0 ...

www.montefarm.co.me

INN - Generički naziv lijeka, oblik i pakovanje

LOT 01: LJEKOVI. LOT 01: LJEKOVI LISTA B - 0103 INN - Generički naziv lijeka, oblik i pakovanje Pozicija ATC Naziv i opis proizvoda zaštićeni naziv lijeka i pakovanje Proizvođač Količina Ponuđena količina jedinična Ukupna naziv firme bod cijene bod kvaliteta Ukupno ...

www.montefarm.co.me

Lerkanidipin — novi kalcijski antagonist na Listi lijekova

... lerkanidipin u do-zama od 10-20 mg usporeivan s ramiprilom 5-10 mg u pacijenata s dijabetesom te gdje je primjena oba lijeka. 2009;4(4-5) ...

www.kardio.hr

Ispitivanje djelotvornosti, podno{ljivosti i ekonomi~nosti ...

Infektolo{kiglasnik 26:2, 81-84 (2006) Uvod Pri odabiru antimikrobnog lijeka za lije~enje infekcija mokra}nog sustava posebnu pozornost treba obratiti na spektar djelovanja i in vitro djelotvornost potencijalno odabranog lijeka, ...

hrcak.srce.hr

Smjernice i preporuke Guidelines and recommendations ...

svaki navedeni kirur{ki zahvat stoji najvjerojatniji uzro~nik infekcije, prvi izbor profilakti~kog lijeka, alternativa, napome na za pojedini kirur{ki zahvat i na kraju razina preporuke.

hrcak.srce.hr

www.unizg.hr

in primjene lijeka potrebno optimirati obzirom na vla ~nost, sipkost, veli inu i povr ainska svojstava estica. Eksperimentalni faktorijalni dizajn priprave kitozanskih mikro

www.unizg.hr

IZMJENE I DOPUNE LISTE LIJEKOVA (N.N. 134/2008; primjena: od ...

IZMJENE I DOPUNE LISTE LIJEKOVA (N.N. 134/2008; primjena: od 1. XII. 2008) Abecedni popis novih lijekova na Osnovnoj listi lijekova koji se mogu propisivati na recept (R) Zaštićeno ime lijeka Proizvođač Nezaštićeno (generičko) ime –INN Oblik, jačina i pakiranje lijeka Šifra ATK Cijena ...

www.upuz.hr

If you use tablets:

• Ako ste u drugom stanju ili dojite, posavjetujte se sa svojim ljekarom prije korištenja ovog lijeka.

www.healthinfotranslations.org

Therapeutic profile of valsartan

UËinak dva lijeËenja oba lijeka bio je komparabi-lan (sniæenje vrijednosti AT za 30 i 20 mmHg za vrijednos-ti sistoliËkog i dijastoliËkog AT kod valsartanske grupe, ...

www.kardio.hr

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

UPUTSTVO ZA PACIJENTA . LOSEPRAZOL ® gastrorezistentna kapsula,tvrda . 14 i 28 x 10 mg, 20 mg, 40 mg . Pre upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo!

www.sibex.rs

Other sites you could try:

Find videos related to Lijeka