Leetjas

Kartuli sordid, nende omadused ja sobivus erineva ...

Mullastik erinevates katsekohtades * Jõgeval -leetjas muld (leetjas kamar-karbonaatmuld), keskm. ls. Sobivad kartulile. Opt. huumusesisaldus ja hea struktuur, soodne veemahutavus ja -läbilaskvus.

www.sordiaretus.ee

Lisad

... sisalduse tõstmiseks Palumetsad x x x leedemuld 2,5…5.0 Laanemetsad x x x x x leetunud muld 5,5..7,0 kahkjas muld Salumetsad x x x x x gleistunud leostunud 4,7…6,5 leetjas ...

www.bioenergybaltic.ee

AGRONOOMIA 2006

5) HKT - Huu-muskatte tüüp/Type of humus cover: Amr - pehmehuumuslik rähkne/pebble mild humous; Amn - pehmehuumuslik neutraalne/neutral mild humous; Ahl - kesk-misehuumuslik leetjas/eluvic moder humous; Ahf - keskmisehuumuslik fulvaat-ne/fulvic moder humous . et MOA aastabilanssi on uuritud ...

www.sordiaretus.ee

Other sites you could try:

Find videos related to Leetjas