Kortikosteroida

Dvanaestogodišnje prać enje bolesnice sa sistemskim eritemskim ...

tip V. Lečena je pulsevima kortikosteroida i azatioprinom godinu dana. Postignuta remisija bolesti, održavana je pre dnizonom, 15 mg/dan. Nefrotski relaps LN javio se ...

www.doiserbia.nb.rs

PULMO-RENALNI SINDROM: ETIOPATOGENEZA, DIJAGNOSTIKA I LEČENJE ...

se sastoji u primeni velikih doza kortikosteroida, citotoksi čnih agenasa i primeni plazmafereze. Rano dijagno stikovanje i pravovremena primena odgovarajućeg lečenja

medicinskicasopis.org

Vaša ap teka

Uloga kortikosteroida u plućnoj maturaciji Davanje kortikosteroida trudnici kod koje se očekuje prijevremeni porođaj, smanjuje učestalost pojave RDS-a čak za 65%, a

www.tuzlafarm.com

PREGLEDNI ÈLANCI REVIEWS PLANTARNI FASCITIS

natjecanju odluèe za primjenu kortikosteroida,ali postoji i naglašeni poveæani rizik od neželjenih posljedica. Opisani su sluèajevi sportaša kod kojih je

hrcak.srce.hr

UTICAJ INHALACIONIH KORTIKOSTEROIDA NA KAŠALJ I BRONHIJALNU ...

170 Stanković I, i sar. Kašalj varijanta astme Klinika za plućne bolesti i tuberkulozu, Knez Selo, Niš1 Originalni naučni rad Institut za plućne bolesti i ...

www.doiserbia.nb.rs

403 Acta Stomatologica Croatica ORALNA MEDICINA I PATOLOGIJA ...

... poslijetranspantacijskom razdoblju moguće provoditi rutinske zahvate uz mjere opreza zbog imunosupresije (zaštita od infekcije, supstitucijske doze kortikosteroida).

bib.irb.hr

IZABRANA POGLAVLJA Rezistencija uzročnika urogenitalnih infekcija ...

prethodna hospitalizacija, uporaba kortikosteroida, dijabetes, kronična neurološka ili urološka bolest, boravak u domovima za stare i nemoćne, putovanje u regije s ...

hrcak.srce.hr

CERVIKOGENA GLAVOBOLJA: ETIOPATOGENEZA, KARAKTERISTIKE, DIJAGNOZA ...

epiduralna injekcija kortikosteroida, fizikalna terapija, masa`a, manualna terapija, kineziterapija, trakcija i kirur{ki tretman. ^ini se da se najbolji rezultati posti`u ...

www.lijecnicki-vjesnik.hlz.hr

[email protected] - CONTENTS KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU I ...

kortikosteroida, a zatim 0,5 ml lokalnog anestetika (npr.lidokain). Po aplikaciji kortikosteroida i lokalnog anestetika igla se replasira u područje intervertebral-

www.kcus.ba

NOTES

visokih doza kortikosteroida (6), a imunomodula - tori zaustavljaju napredovanje bolesti (7). Cilj našeg istraživanja bio je odrediti spolne i dob-

www.ljkzedo.com.ba

Other sites you could try:

Find videos related to Kortikosteroida