Kontoplan Norsk Standard

Bruk av kontoplan

Norsk Standard Kontoplan - NS 4102 brukes i dag av stort sett alle firmaer i Norge og er standard i de fleste regnskapsprogrammer som er p ...

www.sio.no

Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 ...

Norsk standard kontoplan for idretten 3 Forord Med hjemmel i NIFs lov, vedtok Idrettsstyret i sitt møte 17. februar 1999, nye regnskaps- og revisjonsbestemmelser for idretten.

www.idrett.no

Modul 3- Kontoplan

Kontoplan Norsk Standard NS- 4102 1510 Kundefordringer 1910 Kontantkasse 1930 Bankkonto 2000 Egenkapital 2400 Gjeld 3000 Salgsinntekter 3100 Medlemskontingent

www.sio.no

Standard kontoplan

Side 2 Standard kontoplan er utarbeidet med utgangspunkt i Norsk standard kontoplan (NS 4102) , og tilpasset statlige virksomheter og statens behov for aggregert regnskapsinformasjon.

www.regjeringen.no

Standard kontoplan for statlige virksomheter

Standard kontoplan for statlige virksomheter tar utgangspunkt i Norsk standard kontoplan, NS 4102, med tilpasninger for statlige virksomheter og statens behov for aggregert regnskapsinformasjon.

www.sfso.no

Master Standard kontoplan 25.11.2010

Utrykt vedlegg til rundskriv R-102 om fastsettelse og bruk av standard kontoplan for statlige virksomheter. ... Standardkontoplan for statlige virksomheter tar utgangspunkt i Norsk standardkontoplan, NS 4102,

www.dfo.no

Standard kontoplan for statlige virksomheter

Standard kontoplan for statlige virksomheter tar utgangspunkt i Norsk standard kontoplan, NS 4102, med tilpasninger for statlige virksomheter og statens behov for aggregert regnskapsinformasjon.

www.sfso.no

NS4102

... 32 680 Kontorrekvisita Salgsinntekt avgiftsfri 31 Kontorkostnad, trykksaker og lignende. 68 Salgsinntekt avgiftspliktig 30 Norsk standard kontoplan NS 4102: ...

fagbokforlaget.no

Resultatdisponering Kostnader Inntekter

20 Egenkapital Norsk standard kontoplan NS 4102: 1998. Egenkapital og gjeld Eiendeler Klasse 2 Klasse 1 195 Bankinnskudd skattetrekk 296 Påløpne kostnader

fagbokforlaget.no

Finans-/driftsregnskap

Kontoplan hovedbok Systemet leveres med ferdig oppbygd kontoplan etter Norsk Standard. Denne kan endres/ vedlikeholdes. Maksimum 8 siffer. Reskontrokonti

www.rogd.no

Other sites you could try:

Find videos related to Kontoplan Norsk Standard