Kilometersatser

Postboks 6300, Etterstad 0603 Oslo Fastsettelse av standard ...

Skattedirektoratet Oslo, 2. desember 2003 Postboks 6300, Etterstad 0603 Oslo Fastsettelse av standard kilometersatser ved privat bruk av arbeidsgiverens bil

gammel.nbf.no Find related...

Skattedirektoratet meldinger SKD nr. 13/11, 18. 11. 2011 ...

§ 1-2-6 Beskatning av overskudd på kilometergodtgjørelse utbetalt etter kilometersatser for bruk av privat bil mv. Bilgodtgjørelse etter satser fastsatt av Skattedirektoratet er skattefri, jf. forskrift av 19. november 1999 nr.

stokke-bk.no Find related...

Meiniche – BMW ormation! 201 Privatleasing Privatleasing ...

Så regner vi gerne en præcis merudgift ud til dig, ud fra andre kilometersatser. Aftalerne starter altid i minimum 20.000 km. Ring - Meiniche BMW-Leasing

www.meico.dk Find related...

(Microsoft Word - Rettelsesblad til l\370noversigt \(2\))

Notat Rettelsesblad til Kirkeministeriets lønoversigt pr. 1. april 2010. Der er foretaget rettelser på følgende sider i lønoversigten: Side 5 : Opdatering af kilometersatser, jf.

www.folkekirkenspersonale.dk Find related...

Rapport nr. 00-04 Pendling og befordringsfradrag

Siden 1985 er fradraget beregnet ud fra afstanden mellem bolig og arbejde, og ved hjælp af standard kilometersatser, som er uafhængige af det valgte transportmiddel.

www.trg.dk Find related...

Firmabil-nøkkelen 2003

Fordelen beregnes på grunnlag av kilometersatser som graderes etter bilens listepris som ny. Her benyttes bilimportørens listepris for bilen på tidspunktet for første gangs registrering, eksklusive frakt- og registreringsomkostninger.

www.bilnorge.no Find related...

BILLIGSTE BILHOLD

kilometersatser. Forutsetningen er da at arbeidsgiveren splitter godtgjørelsen i en del som er i samsvar med statens kilometersatser og en del som

www.risanger.no Find related...

Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og ...

Satsen inkluderer småutgifter. § 1-2-6 Beskatning av overskudd på kilometergodtgjørelse utbetalt etter kilometersatser for bruk av privat bil mv.

www.skatteetaten.no Find related...

OVERENSKOMST FOR GODSTRANSPORT AV 2010

Kilometersatser I tillegg til timelønnen betales for antall kjørte kilometer etter følgende satser: utenlands: innenlands: 1 - manns betjent bil: kr 0,45 kr 0,53 2 - manns betjent bil: kr 0,20 kr 0,25 2 - manns betjent bil m/lærling: kr 0,27 kr 0,35 Kilometeravstanden avregnes etter kilometerteller på ...

www.transportarbeider.no Find related...

Transportovernenskomsten TL 2010 - 2012

Lønnssatser 37 § 2.2.1 Timelønnssatser 37 § 2.2.2. Kilometersatser 38 § 2.3. Lønnsregulering 38

www.transportarbeider.no Find related...

Other sites you could try:

Find videos related to Kilometersatser