Kifizet

www.apeh.hu

Author: Adó és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal Created Date: 12/20/2011 3:39:26 PM

www.apeh.hu

Adatlap 2012 A munkáltató (kifizet ő

Adatlap 2012 A munkáltató (kifizet ő) neve: adószáma: 10229569242 címe: A dolgozó (tag) neve: adóazonosító jele: 8314070475 születési ideje: 1952.12.28 születési helye: címe: A munkaviszony (tagsági viszony) megsz űnésének id őpontja: 2012.01.28 Korábbi munkáltatótól ...

www.venusz-szoftver.hu

Nyilatkozat a kifizet i adóel leg megállapításáról

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Budapest II., Kapás u. 6-12. Tel.: (06-40) 429-429 Web: www.allianz.hu 1242 Budapest, Pf. 471 Fax: (06-1) 429-1540 Wap: www.allianz.hu/wap/ E-mail: [email protected]

www.regiohitel.hu

tájékoztatója

Kifizet ı az is, aki (amely) a személyi jövedelemadó törvény szerint magánszemélynek kamatjövedelmet fizet ki. Az osztalék esetében az az adózó tekintend ı kifizet ınek, amelynek vagyona terhére az

nav.gov.hu

jövedelmek. A 27 % adóalap kiegészítést a munkáltatói ...

A kifizet ő - kifizető hiányában vagy ha a kifizet ő az adóel őleg alapját képez ő jövedelem után adót (adóel őleget) nem köteles megállapítani - a jövedelmet

cooperg.hu

Tájékoztató Társadalombiztosítási Kifizetőhelyek ...

Tájékoztató Társadalombiztosítási Kifizetőhelyek részére, a biztosítási kötelezettséggel kapcsolatos egyes kérdésekről A biztosítás kezdete munkaviszonyban állók esetében A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e ...

www.oep.hu

Utazási kedvezmény

... övezetekt*l függ*en) átlagosan 90%-os kedvezmény* menetjegy igénybevételére jogosultak: - életkorától függetlenül igényjogosult a szül*nek (szül*knek) az a gyermeke is, akire - tekintettel munkaképtelensége folytán - magasabb összeg* családi pótlék jár és ezt a kifizet*hely ...

www.efoesz.hu

Indokolás

i-uva icrr~2:~1y ~á^!iM3o/3/1 Érkezett: 2211 0E0 15. SZÁMVEVŐSZÉKI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG Bizottsági módosító iavaslat Kövér László

www.parlament.hu

1995. évi CXVII. törvény

A magánszemély és a kifizet´´ o adóel´´ oleg-megfizetése 49. § (1) Az egyéni vállalkozónak, a mez´´ogazdasági kistermel´´onek, továbbá annak az önálló tevékenységet végz´´o magánszemélynek, akinek az önálló tevékenységére tekintettel kapott bevétele nem kifizet´´ot ...

ec.europa.eu

Tájékoztató a 11NY29 és 11NY63 munkáltatói ...

kifizet ıt és az ıt terhel ı egyszer ősített közteherviselési hozzájárulás megállapítását, bevallását és megfizetését a kifizet ıtıl átvállalta;

www.apeh.hu

Other sites you could try:

Find videos related to Kifizet