Kateterizuoti

Nudegimø gydymas pasireiðkus bakteriemijai

Nudegusiems ligoniams pavojinga kateterizuoti centrines venas, nes tai yra puikûs infekcijos gene-ralizavimosi vartai. Deja, centrinës venos katetriø (CVK) ne visada galima iðvengti, ypaè kai nudegimai dideli ir prireikia didelio tûrio infuzinës terapijos.

www.chirurgija.lt

Medicina (Kaunas) 2005; (8) - http://medicina.kmu.lt

Duomenys vertinti šlapinimosi skale: 0- nėra šlapinimosi sunkumų; 1- sunkus šlapinimasis, bet kateterizuoti nereikėjo; 2- kateterizuota šlapimo pūslė.

medicina.kmu.lt

VEZIKOURETERINIO REFLIUKSO CHIRURGINIS IR ENDOSKOPINIS GYDYMAS

Jei vyrauja detruzoriaus-sfinkterio veiklos neatitikimas, svarbu išmokyti vaiką reguliariai ir visiškai pasišlapinti, galima skirti gydymą vaistais (pavyzdžiui, selektyviais α-blokato-riais) arba kateterizuoti [4].

www.mtp.lt

Other sites you could try:

Find videos related to Kateterizuoti