Kategoriji

Uloga kolposkopije i tipizacije humanog papiloma virusa u ...

Strana 652 VOJNOSANITETSKI PREGLED Volumen 66, Broj 8 ivadinović R, et al. Vojnosanit Pregl 2009; 66(8): 651-655. patološke mitoze (PA: III), ali ni kategoriji normalnih nalaza koji podrazumevaju normalan citološki rezultat sa mogućim pristupom elemenata inflamacije (PA: II).

www.doiserbia.nb.rs

Overall results

Overall results 58 th World Ploughing Contest 13/05/2011 14/05/2011and Lindevad Sweden Ploughman Tractor Plough Country Stubble Grassland Overall

www.worldploughing.org

Aminokiseline su organske kiseline, koje u svom sastavu ...

Ono što je sa statistički značajnom pouzdanošću utvrđeno, je da već u toku studija, 4.50% populacije ispitanica pripada kategoriji koja ima vrednost BMI u rasponu od 26.38 do 29.24 kg/m 2, odnosno po svim va ećim medicinskim standardima (ili koncenzusima) pripada kategoriji gojaznih (srednji ...

www.smas.org

UDK 577.1 : 61 ISSN 1452-8258 - Sne`ana Jovi~i}

U kategoriji najvi{eg rizika nalaze se osobe sa CHD i CHD ekvivalentima rizika, ~iji je apsolutni rizik od pojave sr~ane smrti ili nefatalnog infarkta miokarda u narednih 10 godina

supa.pharmacy.bg.ac.rs

GX 74012 (1,2) II 04 30 HR

Svoju primjenu nalaze u glavnim i pomoÊnim strujnim krugovima kao na primjer: motorska sklopka (sklapanje, upravljanje i pokretanje trofaznih i jednofaznih motora) u kategoriji upotrebe AC3, AC23; teretna sklopka (za sklapanje neinduktivnih ili slabo induktivnih tereta) u kategoriji upotrebe AC1 ...

www.koncar-nsp.hr

COLOUR SALON

Pristojbina za udele`bo zna{a 1500 SIT za eno ali obe kategoriji /A in B/. S tem je zagotovljena po{tnina za obvestilo o izidih, vra~anje del in po{iljanje kataloga.

www.fkaa-klub.si

Stanovništvo Crne Gore prema polu, tipu naselja, nacionalnoj ...

U kategoriji "Ostalo" klasifikovane su nacionalne, odnosno etničke pripadnosti, maternji jezik i vjeroispovijesti koje čine broj stanovnika manji od 100 na nivou Crne Gore.

www.monstat.org

Dana: 30.11.2009.god. Na osnovu člana 36.Statuta JP ...

JP ,,VOJVODINAŠUME,, Petrovaradin Broj: 3180/III-10 Dana: 30.11.2009.god. Na osnovu člana 36.Statuta JP ,,Vojvodinašume,, i člana 3. Poslovnika o radu Upravnog odbora JP ,,Vojvodinašume,, Petrovaradin, Upravni odbor JP ,,Vojvodinašume,, je na III sednici održanoj 30.11.2009.godine, doneo ...

www.vojvodinasume.rs

AGRICULTURAE CONSPECTUS SCIENTIFICUS

Veæina ubranih mahuna (35 do 46 %) bila je u kategoriji dužine 30 do 40 cm. Rezidba postranih izboja nije opravdana jer je dobiveno smanjenje prinosa

www.agr.unizg.hr

KARAKTERISTIKE ULTRASONOGRAFSKOG NALAZA KOD OBOLELIH OD ...

Najveći broj bolesnika 65.9% pripada starosnoj kategoriji od 50-69 godina. Po-stoji pozitivna korelacija izmeĎu pojave ekstra-kranijalne promene i starosti bolesnika za uzrast od 50 do 69 godina i statistički je značajna (r = +0.353; p<0.01).

www.aktuelnosti.org

Other sites you could try:

Find videos related to Kategoriji