Karcinoma

Određivanje citološkog stepena diferencijacije ...

Sl. 2 - Srednje diferencirani infiltrativni duktusni karcinom (patohistološki preparat, HE × 200) Sl. 3 - Slabo diferencirani infiltrativni duktusni karcinom (patohistološki preparat, HE × 400) Tabela 1 Reproducibilnost citološke klasifikacije infiltrativnog duktusnog karcinoma dojke (IDK) prema ...

www.doiserbia.nb.rs

080126 Lung Cancer ED

U ranoj fazi karcinoma pluća često se ne primjećuju nikakvi znakovi. Ukoliko imate bilo koji od dole navedenih znakova, obratite se svom ljekaru:

www.healthinfotranslations.org

Mirko Stanetic, Živka Eri: Valjanost sputuma u citološkoj ...

Mirko Stanetic, Živka Eri: Valjanost sputuma u citološkoj dijagnostici karcinoma bronha

www.lungclinic-banjaluka.com

RACIONALNA PRIMENA TUMOR MARKERA CA 125 U GINEKOLOŠKOJ ...

CA 125 u skriningu karcinoma jajnika Potencijalnu primenu u skriningu karcinoma jajnika našli su endovaginalna ultrasonografija, kolor Dopler i određivanje CA 125 u serumu (21).

www.jugolab.co.rs

Kliničko-patološke karakteristike karcinoma kolona u odnosu ...

Volumen 64, Broj 12 VOJNOSANITETSKI PREGLED Strana 827 Correspondence to: Vesna ivković, Medicinski fakultet, Institut za patologiju, ul. Bulevar Zorana Đinđića 48, 18 000 Niš, Srbija.

www.doiserbia.nb.rs

IZBOR OPERATIVNOG ZAHVATA KOD KARCINOMA DOJKE U ODNOSU NA ...

IZBOR OPERATIVNOG ZAHVATA KOD KARCINOMA DOJKE U ODNOSU NA VELIĈINU TUMORA U TROGODIŠNJEM MATERIJALU (2001-2004 g.) DRLJEVIĆ . HARUN, Služba za hirurške bolesti Kantonalne bolnice Zenica.

www.ljkzedo.com.ba

Cancer of the Colon and Rectum

Ako se pronađu tumori, vaš ljekar mo e tra iti rentgenske nalaze, CT snimke i druge vrste nalaza krvi koji upućuju na širenje karcinoma na druge dijelove tijela.

healthinfotranslations.org

Primarnu dijagnozu anaplastičnog karcinoma štitnjače ...

Acta Stomatol Croat. 2008;42(4):342-349. PRIKAZ SLU»AJA CASE REPORT Hasan Hatipoglu 1, Faik Yaylak 2, Mujgan Gungor Hatipoglu 3 Primarnu dijagnozu anaplastičnog karcinoma štitnjače postavio je stomatolog: prikaz slučaja Primary Diagnosis of an Anaplastic Thyroid Carcinoma by the Dentist ...

hrcak.srce.hr

Mirko Stanetic, Slobodan Jankovic, Krsto Jandric: Klinicka ...

Mirko Stanetić, Slobodan Janković, Krsto Jandrić: Klinička iskustva citološke dijagnostike karcinoma bronha. Pneumon, 1999; Vol. 37, No 1-4, 51-54.

www.lungclinic-banjaluka.com

ProstataspecifiËniantigen (PSA) uranoj ...

Za PSA jeodprog-no stiË k og zn aË e n ja uku pn i v o lu me n karcinoma i li postotak karci-noma uuzorkuradikalne pros tatektomije. Catalonaisur. suu 2044 bolesnikatret iranihradikalnom pros tatektomijompratiliodn os PSA premavolumenu prostateivolu menukarcinoma. 17 Uslu Ëajumanje prostate (<40 ccm ...

hrcak.srce.hr

Other sites you could try:

Find videos related to Karcinoma