Jetre

STEATOZA JETRE U PACIJENATA SA hIPERLIPIDEMIJOM, DEBLJINOM I ...

19 STEATOZA JETRE U PACIJENATA SA hIPERLIPIDEMIJOM, DEBLJINOM I DIJABETESOM FATTY LIVER IN THE PATIENTS WITH HYPERLIPIDEMIA, OBESITY AND DIABETES MELLITUS Admir čAnDIĆ 1, Edina čAnDIĆ 1, Ajša TULUMOVIĆ 1, Denijal TULUMOVIĆ 2, Slavko nIKIĆ 3, Azrija pAŠALIĆ 3 1 Edukacioni centar ...

saliniana.com.ba

Neinvazivna procena postojanja i veličine variksa jednjaka ...

Ciroza jetre dijagnosti-kovana je na osnovu kliničkih, laboratorijskih i ultrasono-grafskih parametara, kao i patohistološki kod bolesnika čiji je koagulacioni status dozvoljavao izvođenje perkutane biop-sije jetre.

www.doiserbia.nb.rs

Rani rezultati resekcije jetre zbog metastaza kolorektalnog ...

Volumen 65, Broj 5 VOJNOSANITETSKI PREGLED Strana 359 Correspondence to: Radenko Koprivica, Zdravstveni centar Užice, Hirurška služba, Miloša Obrenovića 17, 31 000 Užice, Srbija.

www.doiserbia.nb.rs

Laboratorijska dijagnostika bolesti jetre Laboratory ...

http://hrcak.srce.hr/medicina medicina fluminensis 2011, Vol. 47, No. 3, p. 246-259 246 Pregledni članak/Review Sažetak. Laboratorijska dijagnostika jetrenih bolesti može se s obzirom na pretrage podijeliti u tri skupine.

hrcak.srce.hr

FARMAKOLOŠKE OSOBINE DIKLOFENAKA I PARACETAMOLA KOD OGLEDNIH ...

funkcije bubrega i jetre, a većina tretiranih životinja je uginula. Cilj: Predmet ovog istraživanja bio je da se ispita analgetički efekat jednokratnog tretmana diklofenakom

www.medical.uns.ac.rs

from the desk of David Jetre

To Whom it May Concern: Dear Sirs: I am an enthusiastic and dedicated polyhistor with a career passion for film and design. Should you be currently considering crew positions for your upcoming film, I would value the opportunity to submit my expertise and experience for your review.

sandmerrick.com

Metabolic Diseases - Nutrition Metaboličke bolesti - Hranidba

169 XVI Congress of the Mediterranean Federation for Health and Production of Ruminants (FeMeSPrum), Zadar, Croatia, 2008 NEUROLOGICAL MANIFESTATIONS AND LIVER DISEASE IN DAIRY COWS NEUROLOŠKI POREMEĆAJI I BOLESTI JETRE U MUZNIH KRAVA Marisa Masucci, Michela Pugliese, Alessio Scardillo ...

www2.vet.unibo.it

Cancer of the Colon and Rectum

... stave u rektum, a potom se debelo crijevo pregleda rentgenski; • nalaz krvi radi ispitivanja gubitka krvi i funkcije jetre. ...

healthinfotranslations.org

Akutni*angioedem*i*urtikarija*vezana*za* infekciju*virusom ...

... serološka is-pitivanja funkcije štitne žlijezde i jetre, titra antitije-la za HSV, virus coxsackie, hepatitis B virus (HBV), hepatitis C virus (HCV) i analizu urina.

hrcak.srce.hr

BIOHEMIJSKI I HEMATOLOŠKI PRAMETRI

... Pregled Brisa aspirata 1200.00 HP biopsije grlića materice 2000.00 Citološki Pregled endoskopski 1200.00 HP biopsije jetre 13000.00 Citološki Pregled perifernog razmaza 720.00 HP biopsije kostne srţi 3200.00 Citološki Pregled punktata 1200.00 HP elektronska mikroskopija 20000.00 Citološki ...

www.konzilijum.rs

Other sites you could try:

Find videos related to Jetre