Jedinjenja

HEMIJA CHEMISTRY

Vodonik; Jedinjenja vodonika Hydrogen ; ...

www.medical.uns.ac.rs

H E M I ,I A

www.tf.ni.ac.rs

NESTEROIDNI ANTIINFLAMATORNI LEKOVI (NSAID)

* Jedinjenja zlata , penicilamin, sulfasalazin, ali i neki imunosupresivnilekovi kao što su kortikosteroidi, metotreksat, hlormabucil, azatioprin.

supa.pharmacy.bg.ac.rs

HEMIJSKA INDUSTRIJA

Cekić, Ispitivanje kinetike hidriranja inter-metalnih jedinjenja Hf 2 Ni, Hf 2 Co i Hf 2 Fe (Investigation of hydrogen absorption kinetics on intermetallic compounds Hf 2 Ni, Hf 2 Co and Hf 2 Fe) ...

www.ache.org.rs

ISSN 1512 - 5769

Danas je poznato da su anorganska jedinjenja arsena, kao što su arsenit i arsenat, najtoksičnije specije arsena. Metilirana jedinjenja arsena kao što su monometilarsonska kiselina ...

sufasa.org

Z A K O N

redukovana azotna jedinjenja zna*i amonijak i njegovi proizvodi reakcije, 10. sumpor zna*i sva sumporna jedinjenja, izra ena kao sumpor dioksid (SO 2), 11.

www.skupstina.me

Dr Miroslav Kuka Nataša Trifunović

Postavio je zakon konstan-tnih proporcija čiji je smisao u tome da je nezavisno od načina dobijanja nekog hemijskog jedinjenja, njegov sastav uvek isti.

kuka-grosmeister.com

JEDINJENJA

Hemijske osobine heterocikličnih jedinjenja •aromatična heterociklična jedinjenja • pirol, tiofen, furan, tiazol, imidazol, piridin, pirimidin, indol, hinolin i purin •nearomatična heterociklična jedinjenja • piran, tetrahidrofuran, pirolidin, piperidin i tetrahidropiran

polj.uns.ac.rs

UNIVERZITET CRNE GORE INSTITUT ZA BIOLOGIJU MORA

... hemija i okeanografija • Zagađenje mora teškim metalima i toksičnim jedinjenjima • Ekstrakcija bioaktivnih jedinjenja iz morskih organizama, posebno iz endemičnih vrsta 5.

www.ibmk.org

ORGANSKA JEDINJENJA SA AZOTOM

Azo boje •Organska jedinjenja koja sadrže azo grupu (-N=N-) •Koriste se za bojenje tekstila, posebno pamuka a takođe i svile, vune, viskoze i sintetike •Lako se koriste, relativno su jeftine, daju jasne, jake i stabilne boje •Na tržištu se nalazi oko 2000 azo boja •Većina azo boja ...

polj.uns.ac.rs

Other sites you could try:

Find videos related to Jedinjenja