Istoriju

ZBORNIK - MATICE SRPSKE ZA ISTORIJU

matica srpska odeqewe za dru[tvene nauke zbornik matice srpske za istoriju 74 matica srpska department of social sciences proceedings in history

www.maticasrpska.org.rs

ZBORNIK - MATICE SRPSKE ZA ISTORIJU

zbornik matice srpske za istoriju 77—78 novi sad 2008zbornikmaticesrpskezaistoriju 77—78 yu issn 0352-5716 | udk 93/99(05)

www.maticasrpska.org.rs

INSTITUT ZA NOVIJU ISTORIJU SRBIJE THE INSTITUTE FOR RECENT ...

2 INSTITUT ZA NOVIJU ISTORIJU SRBIJE THE INSTITUTE FOR RECENT HISTORY OF SERBIA Glavni i odgovorni urednik - Editor-in chief Dr Mile Bjelajac Redakcija - Editorial board Mr Sofija Boæiñ Prof. dr Ljubodrag Dimiñ Dr Vera Gudac-Dodiñ Dr Jelena Guskova (Moskva) Prof. dr Wolfgang Hoepken (Leipzig ...

www.inisbgd.co.rs

Humanicus issue 3

Dokaz da je lagani, prirodni prelaz u pisanu kulturu, pa time i istoriju, jedini onaj koji donosi trajne plodove sa višestrukim posledicama je, u prvom redu, ...

www.humanicus.org

History teaching in Serbia - List of the approved history ...

VEKA - Dodatak za istoriju za prvi razred gimnazije prirodno-matematickog smera Europe from V to II century - Supplement for history learning for I year of Gymnasium Authors: ...

www.stabilitypact.org

Korica tokovi istorije 3-4-2006

TOKOVI ISTORIJE ^asopis Instituta za noviju istoriju Srbije 3-4/2005. CURRENTS OFHISTORY Journal of the Institute for Recent History of Serbia INIS

www.inisbgd.co.rs

Z. Janjetovic, A Short Survey of the Relations between the ...

126; Slavko Gavrilović, Zapisi o Vršcu XIX veka, Zbornik Matice srpske za istoriju, 1, 1970; Leger, p. 237; Vendel, p. 241; Felix Milleker, ...

www.drustvosns.org

O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

Z A K O N O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI Deo prvi OSNOVNE ODREDBE Glava prva PREDMET ZAKONA Sadr ina Zakona Član 1. Ovim zakonom uređuju se postupak utvrđivanja, naplate i kontrole javnih prihoda na koje se ovaj zakon primenjuje (u daljem tekstu : poreski postupak ), prava i ...

www.mojnovac.rs

Naziv institucije

... Beograd Nacal'naja Skola Athenaeum Filozofski fakultet - Seminar za istoriju starog veka, Beograd Gottinger Miszellen - Beitrage zur Agyptologischen Diskussion ...

kobson.nb.rs

Historijska traganja br 4 print

UDK 94 (497.6) ISSN 1840-3875 INSTITUT ZA ISTORIJU • Br. 4, 1-234, Sarajevo 2009. INSTITUTE FOR HISTORY • No. 4, 1-234, Sarajevo 2009 Historijska

www.iis.unsa.ba

Other sites you could try:

Find videos related to Istoriju