Investicije

Srbija privlači strane investicije

Strani investitori su smanjili tempo ulaganja u Srbiju, ali je ona za njih očigledno i dalje veoma profitabilno područje. Ostvareno je nekoliko velikih investicija, kao što je ulaganje kapitala iz Ruske Federacije u Naftnu industriju Srbije, ili itali-janskog kapitala u automobilsku ...

www.promoney.rs

INVESTICIJE U STALNA SREDSTVA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Sarajevo, decembar/prosinac 2010. godine 148 STATISTI*KI BILTEN STATISTICAL BULLETIN INVESTICIJE U STALNA SREDSTVA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE 2009 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION IN THE FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Bosna i Hercegovina ISSN 1512-5106 Bosnia and Herzegovina Federation ...

www.fzs.ba

www.mnje.com

Grinfild investicije (a ne direktne investicije kroz privatizaciju) su u funkciji poboljšanja međunarodne konkurentnosti preduzeća jer upravo one povećavaju nivo proizvodnje, zaposlenosti i životnog standarda na dugi rok.

www.mnje.com

BRUTO DOMA*I PROIZVOD I INVESTICIJE U FEDERACIJI BOSNE I ...

GROSS DOMESTIC PRODUCT Sarajevo, decembar/prosinac 2009. godine Sarajevo, December 2009 135 BRUTO DOMA*I PROIZVOD I INVESTICIJE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE IN THE FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA 135 ZA 2008.

www.fzs.ba

AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE

Investicije u nove kapacitete su ulaganja u izgradnju novih samostalnih jedinica, pogona, puteva, kojih ranije nije bilo ili su imali drugačiju namjenu.

www.bhas.ba

Železnici Srbije potrebne velike investicije

28 In­ter­vju / In­ter­ wiev 29 In­ter­vju / In­ter­ wiev Železnici Srbije potrebne velike investicije Serbian Railways in Need of Large Investments Milanko Šarančić Generalni direktor Director General T he investment cycle for modernizing Serbian Railways has already started with ...

www.promoney.rs

AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE

... fixed capital formation, current prices, 2005, 2006, 2007 and 2008 83 Tabela 7.2 Bruto investicije u stalna sredstva, tekuće cijene, 2005. , 2006., 2007 i 2008.godina; struktura 83 Table 7.2 Gross fixed capital formation, current prices, 2005, 2006,2007 and 2008; structure 83 Tabela 7.3 Bruto investicije ...

www.bhas.ba

Cenovnik

16.01.2012 cenovnik ekonomija šifra naslov autori god cena(din) SRVORYQL UHþQLFL 61071 A Dictionary of Business and Management (Oxford Paperback Reference)-ISE Jonathan Law 2009 1124.00 60297 A Dictionary of Finance and Banking (4/e) Law, Jonathan; Smullen, John 2008 1374.00 122921 A ...

datastatus.rs

ACCAF 9Financial Management

Štaje F9Financial Management Ciljovogpredavanjaiispitajerazvijanjeznanjaiveština koje se očekuju od finansijskog menadžera - vezanih za pitanjauticanja na investicije, finansije, kaoipolitiku odlučivanja o dividendama.

trainingacademy.rs

TERMINOLOSKI RECNIK

Ona finansijska imovina koja nije (a) krediti i potra`ivanja stvorena od preduze}a, (b) investicije koje se dr`e do dospe}a, ili (c) finansijska imovina koja se dr`i za trgovinu. 39.10 Bank Banka A financial institution one of whose principal activities is to take deposits and borrow with the objective of ...

www.mfe-ks.org

Other sites you could try:

Find videos related to Investicije