Investicija

DRUGI SAJAM INVESTICIJA “Zavidovici 2005” -27/28/29 jan

THE SECOND INVESTMENT FAIR "Zavidovići 2005" - 27/28/29 January 2005 DRUGI SAJAM INVESTICIJA “Zavidovici 2005” -27/28/29 jan

www.topeer.doboj.net

www.mnje.com

Na taj način međunarodni plasman kapitala u vidu stranih direktnih investicija se pokazao veoma isplativim. Crna Gora, kao zemlja u tranziciji, mnogo više preferira direktno investiranje kroz privatizaciju od grinfild investicija.

www.mnje.com

odišnju nagradu „Investitor godine”, za najveće ...

To je do sada najveća pojedinačna strana investicija u Srbiji, kao i u čitavoj Jugoistočnoj Evropi. U Srbiji usluge Telenor ima 40 odsto domaćeg tržista.

www.promoney.rs

Srbija privlači strane investicije

Strani investitori su smanjili tempo ulaganja u Srbiju, ali je ona za njih očigledno i dalje veoma profitabilno područje. Ostvareno je nekoliko velikih investicija, kao što je ulaganje kapitala iz Ruske Federacije u Naftnu industriju Srbije, ili itali-janskog kapitala u automobilsku ...

www.promoney.rs

Kompletna knjiga za Branka1

Ekonomičnost korišćenja energije vetra Na osnovu dosadašnjih iskustava u gradnji vetrogeneratora došlo se do orijentacione vrednosti investicija od oko 700 do 1000 E po instal-isanom kW.

www.centrala.org.rs

CENTRALNA BANKA BiH

U sklopu svog šestodnevnog studijskog izleta, grupa od 16 studenata menad erske škole IMD iz Lozane, u sklopu seminara na temu "Globalna integracija preko direktnih stranih investicija", posjetila je Centralnu banku BiH u Sarajevu 26. juna 2002. godine.

www.cbbh.ba

Balance of Payments Manual

iv Contents Forewordix Preface xi CONCEPTUAL FRAMEWORK I. Introduction 3 Purposes of the Balance of Payments Manual 3 Changes from the Fourth Edition 3 Uses of Balance of Payments and International Investment Position Data 4 Structure of the Manual 5 II.

www.imf.org

Republika Crna Gora Agencija Crne Gore za promociju stranih ...

2 Na osnovu člana 12. stav 1. tačka 1) Statuta Agencije za promociju investicija od 1. novembra 2004. godine, Upravni odbor Agencije Crne Gore za promociju investicija,

www.mipa.co.me

Environment Protection - Cleaner Production

privlačenje investicija i zaštita životne sredine; održavanje čistoće, komunalna oprema i servisi, BERZA EKOLOŠKIH USLUGA: BERZA EKOLOŠKIH USLUGA:

www.sajam.co.rs

O USLOVIMA I NAČINU PRIVLAČENJA DIREKTNIH INVESTICIJA

UREDBA O USLOVIMA I NAČINU PRIVLAČENJA DIREKTNIH INVESTICIJA ("Sl. glasnik RS", br. 42/2011 i 46/2011) Sadr ina uredbe Član 1 Ovom uredbom uređuju se uslovi i načini privlačenja direktnih investicija na teritoriju Republike Srbije, kriterijumi za dodelu sredstava, dinamika isplate ...

www.siepa.gov.rs

Other sites you could try:

Find videos related to Investicija