Iftleri

PHOTOMETRIC AND SPECTRAL ANALYSIS OF THE OPTICAL COMPANION TO ...

Yani Beyıldızıpatlamayla birlikteetrafındakidiskiniatmis ¸veıs¸ıke˘grisitekrareskiparlaklı˘gınad¨us¸m¨us¸t¨ur. Anahtar Kelimeler: Be/X-Is¸ın C¸iftleri, Be Yıldızları, SAX J2103.5+4545 v

etd.lib.metu.edu.tr

Ic¸in SahneSınıflandırması

S¸ekil1: Farklınesnelereaitikido˘ grusalc¸izgiparc¸asınınetraflarındakirenkc¸iftleri ([7]numaralıkaynaktanalınmıs¸tır). 3.1.

www.cs.bilkent.edu.tr

ANESTEZĐ UYGULAMALARINDA MONĐTÖRĐZASYON

Santral venöz kateterizasyonun endikasyonları • Kardiyak fonksiyonları iyi olan olgularda büyük sıvı *iftleri ve/veya kan kaybı beklenen majör operatif giri*imler.

www.med.gazi.edu.tr

Other sites you could try:

Find videos related to Iftleri